Årets tidsskrift 2019: Arkitektur N!

Norsk Tidsskriftsforening har utpekt Arkitektur N til Årets tidsskrift 2019!
NIL gratulerer!

Designworkshop i Bergen 16. - 22. juni 2019. Frist 15. april.

TO BAUHAUS OR NOT TO BAUHAUS

Hva kan design legge til i en verden av plenty? Vet du svaret, eller vil du finne ett? Bli med Møbelgruppen i NIL på workshop i Bergen 16. - 22. juni 2019!

GIG: Arkitekturen forteller historie

GIG ønsker velkommen til en spennende formiddag med foredrag av arkitekt og professor ved AHO Mari Hvattum.

Mari Hvattum er professor i arkitekturhistorie og -teori, og underviser arkitekturhistorie og arkitekturteori på alle nivåer ved AHO.
Hun er prosjektleder for det forskningsrådsfinansierte prosjektet
The Printed and the Built. Architecture and Public Debate in Modern Europe.

Hun er sivilarkitekt fra NTH og har studert filosofi og estetikk ved Universitetet i Trondheim og Bergen.

Vi tror det skal bli en spennende formiddag!


Sted: Arkitektenes Hus i Josefinesgate 32
Tid: Kl. 13-15


Velkommen!

Hilsen Aud og Benedicte

 

Informasjon og DIBKs vurdering av om norsk utdanning på masternivå for interiørarkitekter tilfredsstiller relevanskravene for søknad om arkitekturprosjektering

Konklusjonen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) foreligger i saken om vurdering av om norsk utdanning på masternivå for interiørarkitekter tilfredsstiller relevanskravene for søknad om arkitekturprosjektering.

Konklusjon
DIBK sin konklusjon for interiørarkitekter og prosjektering arkitektur er at interiørarkitektene fortsetter sin praksis med å erklære ansvar for de arbeider som er aktuelle i den enkelte byggesak. Dette vil være på lik linje med tidligere, da interiørarkitektene søkte kommune om lokal godkjenning på tilsvarende byggetiltak.

ERKLÆR ANSVAR!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har endelig gitt sin tolkning og konklusjon som ikke gir interiørarkitektene mulighet for å søke sentral godkjenning i forhold til dagens regelverk, til tross for godkjenningen som ble gitt i mars 2018, trukket etter innsigelser fra AiN, AHO, NTNU og NAL. 

Sider