Enklere regler for byggesaksbehandlingen

Regjeringen har som mål å gjøre det enklere, raskere og rimeligere å bygge boliger. Nå forenkles byggesaksforskriften.

9. desember 2016

SMI: Norsk design er en sårt tiltrengt vekstnæring

Temanotat nr. 1 fra Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Nye redaksjonelle interiørmedarbeidere i Arkitektur N

6. desember 2016
Fra januar 2017 har redaksjonen i Arkitektur N tre nye redaksjonelle interiørmedarbeidere.

NIL er bevilget økonomisk tilskudd for å få registrert innholdet i NILs årbøker 1988-2016!

17. november 2016 mottok NIL informasjon fra Norsk Kulturråd om at det er bevilget kr. 200 000,- til prosjektet registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK).
Dette er en svært god nyhet og arbeidet med registreringen settes igang så snart det er praktisk mulig.

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.

 

OAT 2016. Tøyen Replanted. Workshopstart 19.oktober

Tøyen Replanted, NILs ene bidrag i Oslo arkitekturtriennales utvide program, startet med et seminar onsdag 19. oktober. Tilstede var Agentene som skal delta på workshopen og andre aktører som på ulike måter jobber for Tøyen.

 

Asko Foundation Design competition

How will your home look in the future? Asko Foundation launches for its 50th anniversary year the new Home Revisited design competition that strives to make us understand what future homes will be like. This international multidisciplinary competition aims at generating new commercially significant products that meet the needs of future residents.

Sider