Finanskomiteen trenger deg!
Foto: Elisabeth Aarhus

Finanskomiteen trenger deg!

Landsmøte i NIL 2024 vedtok opprettelsen av en finanskomité som skal ha som fokusområde økonomiske tilskudd.

Bakgrunn for opprettelse av komiteen
Foreningen har en sårbar økonomi som i stor grad er avhengig av annonseinntektene fra NILs årbok. I økonomiske nedgangstider er det tyngre å hente inn annonseinntekter, noe vi har merket til fulle i 2024. Selv mange av de mest trofaste annonsørene avventer situasjonen til neste år. Denne trenden rammer ikke bare NIL og annonsesalget til årboken, men er gjennomgående for andre annonsemedier, messer og andre arenaer.

Mandat
Finanskomiteen arbeider for å finne nye finansieringskilder for å sikre økonomien til foreningen. Komiteen skal utforme utkast til søknader og/eller konkrete opplegg i tråd med anbefalingene.

Formål
Formålet med komiteens arbeid er å sikre økonomien i foreningen, slik at arbeidet for profesjonene kan opprettholdes – og helst utvides.

Virksomhetsomfang og arbeidsoppgaver

  • Undersøke søknadsmuligheter om statlig støtte til organiserte utviklingsprosjekter
  • Undersøke hvilke muligheter som finnes til økonomisk støtte i virkemiddelapparatet til f.eks. drift av organisasjonen, fagtidsskrift/-utgivelser eller utstillinger
  • Undersøke søknadsmuligheter for økonomisk støtte fra legater og andre bidragsytere til kunst/kultur/frivillig sektor
  • Utforme utkast til søknader som kvalitetssikres av administrasjonen og styret - og sendes fra administrasjonen på vegne av NIL
  • Foreslå konkrete inntektsgivende arrangementer og bidra i tilretteleggingen av disse
  • Undersøke andre muligheter for å styrke foreningens økonomi

Vil du engasjere deg i denne komiteen?
Landsmøtet gir valgkomiteen og styret i NIL mandat til å jobbe for å få med medlemmer i komiteen, slik at arbeidet kan komme i gang. Komitémedlemmene velges formelt i neste landsmøte.

Send en e-post med ditt navn eller innspill på andre aktuelle kandidater til Valgkomiteen