NILs landsmøte 18. april 2024 kl.15-18 på Zoom. Info og påmelding.
Foto: Elisabeth Aarhus

NILs landsmøte 18. april 2024 kl.15-18 på Zoom. Info og påmelding.

Styret i NIL ønsker velkommen til landsmøte 2024!

Hold av ettermiddagen og meld deg på!

Lenke til påmelding
Medlemmer som er påmeldt innen fristen får tilsendt lenke til møtedeltakelse.

Kun for medlemmer i NIL. Deltakelse krever påmelding.
Påmeldingsfrist: Tirsdag 16. april kl. 12.

Lenke til side med landsmøtepapirer

Fullmakt Last ned skjemaet, les teksten og følg prosedyren.
Frist for innsendelse av fullmakt til nil@nil.no: Tirsdag 16. april kl.12.

Kun lokalgruppens valgte representant (lokalgruppeleder) kan ha flere enn to fullmakter.
Andre stemmeberettigede medlemmer kan kun ha to fullmakter.  

Studentmedlemmer har møterett, men ikke stemmerett på NILs landsmøte.