Ombruk i interiørarkitekturen | NILs årbok 2021

For interiørarkitektene har gjenbruk alltid vært innenfor kjernekompetansen, sier Mona Lise Lien i NIL, som stadig kjemper for at interiørarkitektene skal få den respekten de fortjener.

Intervju i arkitektnytt.no
Torgeir Holljen Thon 31. august 2021

NILs årbok 2021 ble lansert 24. august

NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2021 ble 24. august lansert i Legenes Hus, et av signalprosjektene i årets årbok.
Interiørarkitektene i Metropolis har hatt ansvaret for prosjektet med rehabilitering av bygningen.
NILs trykte årbøker bestilles her
Digital utgave av årboken kan sees her

Anne Alnæs’ studentpris 2021 ble vunnet av Ragnheidur Björnsdottir fra KMD ved UiB

Anne Alnæs’ studentpris 2021

Tre masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Ragnheidur Björnsdóttir fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgave om studentboligbygg: «Vi er når vi bor».
Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre!

Deichman Bjørvika kåret til verdens beste nybygde folkebibliotek

Deichman-biblioteket i Bjørvika i Oslo ble i august tildelt den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLAs pris for Årets folkebibliotek.

Sider