Fleire tiltak for å auke ombruk og redusere klimautslepp frå byggenæringa. Trer i kraft 1. juli 2022.

Nyhetsvarsel 1. juni fra Kommunal- og distriktsdepartementet.
Endringene trer i kraft 1. juli 2022.
Regjeringa har vedteke endringar i energi-, klima- og miljøkrava i byggteknisk forskrift og tilhøyrande endringar i byggesaksforskriften. Endringane vil bidra til å redusere klima- og miljøavtrykket frå bygg.

Statsbyggs BIM-krav i ny drakt, egne kravsett for IARK. Trer i kraft 1. juli 2022.

Den nye versjonen av Statsbyggs BIM-krav, SIMBA 2.1, er nå lansert. Kravene trer i kraft i nye prosjekter fra 1. juli 2022.

Ønsker du å få tilsendt eFaktura?

2022.04.19
Vårt økonomisystem Tripletex tilbyr eFaktura.

De av våre medlemmer som ønsker eFaktura kan be om å få det. Send en epost til nil@nil.no og merk emnefeltet "Ønsker eFaktura".

Stilling ledig: ECIA søker etter prosjektkoordinator i full stilling for EU-støttet prosjekt

Søknadsfrist: 29. april 2022

ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og har oppstart i mai 2022.

Sider