NIL Bergensgruppen: Foredrag og omvisning på Damsgård skole. Påmeldingsfrist 2. november

NIL Bergensgruppen inviteres til foredrag og omvisning på Damsgård skole tirsdag 6. november klokken 18:00.
Det blir presentasjon av bygget og prosessen, ved arkitektgruppe fra Rambøll, etterfulgt av omvisning.

Send påmelding til: caroline.carlsen@ramboll.no innen 2. november

Vel møtt!

Tegneskolen 200 år: Pop up-utstilling / alumni ved SHKS

Pre-åpning lørdag 10. november (kl. 18-21).

Åpent for alle søndag 11. november (kl. 12-15).

Sted: SHKS’ gamle lokaler i Ullevålsveien 5.

Tegneskolen 200 år

Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Jubileet markeres i form av utstillinger, seminarer og publikasjoner.

Reisebrev fra Else Abrahamsen, studieturer med støtte fra NIL-stipend

MakersHub er et non-for-profit designkollektiv som driver en frivillighetsorganisasjon. De bruker design og arkitektur som verktøy for å redusere sosial ekskludering, pasifisering - og fordommer mot marginaliserte grupper i vårt samfunn.De ble etablert for å utforske hvordan man som designer kan ta sosialt ansvar i forhold til dagens samfunnsutfordringer.
Else Abrahamsen søkte om NIL-stipend til studieturer og fikk dette tildelt da hun ved å dokumentere funnene vil fortelle og inspirere andre fagutøvere at mulighetene finnes, og at vi kan trå utenfor vår trygge og sikre rolle - og lykkes.

I første omgang er dokumentasjonen dette reisebrevet, hun forbereder i tillegg en dokumentarfilm som blir vist på nyåret.
Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

Tjenesten designbasen.no avvikles i høst

 

Tjenesten ­designbasen.no ble i sin tid utviklet av Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i samarbeid med Innovasjon Norge, Grafill, Norske Industridesignere (NID), Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL) og Kreativt Forum. Formålet var å skape et verktøy for bedrifter å finne frem til designkompetanse, og som et effektivt markedsføringsverktøy for byråer og frilansdesignere for å komme i kontakt med nye kunder.

Statsbygg og dialogkonferanse om Innovative tjenester 31. august 2018 på DOGA

President Torunn Petersen var en av innlederne til konferansen, sammen med adm. direktør Harald V. Nikolaisen og direktør Hege Maria Eriksson i Statsbygg.

Sider