NIL-kontoret er sommerstengt

Kontoret er delvis bemannet fra 6. august.
Når Arendalsuka er over i uke 34, er kontoret i vanlig drift.

God sommer!

re.form – arkitektur former fremtiden

Et samlet Arkitektur-Norge viser hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling. Vi kaller det reform på ordentlig! Møt oss i «Arkitekturgata» under Arendalsuka.

Saken om sentral godkjenning for interiørarkitekter, i kortform.

NIL aksepterer ikke at en høyt utdannet, hardt arbeidende og seriøs faggruppe blir behandlet på denne måten – og gir ikke opp kampen for rettferdig behandling av interiørarkitektene.


Lenke til rapporten utarbeidet av rådgivningsselskapet Analyse & strategi og til artikler om saken nederst i teksten.

Saken er oppdatert 4. mars 2019

NILs fagdag 7. april 2018 ble en utbytterik og flott opplevelse

Tema for fagdagen var teknologi. Fokus ble rettet mot Trondheim, teknologihovedstaden i Norge. Årets programkomité ønsket å undersøke hvordan temaet teknologi påvirker arbeids- og kommunikasjonsformene. Dette ble belyst fra ulike ståsteder og vinklinger, med innlegg fra tjenestedesignere, arkitekter, en digital rådgiver og en interiørarkitekt.

NILs styre 2018 - 2019

Landsmøtet gjenvalgte enstemmig Torunn Petersen fra Oslogruppen som president i NIL. Torunn er interiørarkitekt og jobber i Lund+Slaatto Arkitekter.

NILs landsmøte 7. april 2018

NILs landsmøte 2018 ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim lørdag 7. april. Det var totalt 27 stemmeberettigede tilstede, med sju fullmakter, totalt 34 stemmer.

Sider