GIG-besøk i Krypten under Uranienborg kirke

De oppmøtte viste begeistring for resultatet av arkitekt Dahles mangeårige arbeid med forvandlingen fra "krypt" til forsamlingslokale i Uranienborg kirke.

OAT 2022 - Open call - Frist for å levere bidrag er 18. mars kl. 12

Lever bidrag til Oslo arkitekturtriennale 2022 innen fristen fredag 18. mars kl. 12 (CET). 
Lenke til nettsted for info og registrering: https://neighbourhoodindex.org/

 

Arkitektforeningene i Vestfold inviterer til: Befaring på Egenesgården & Afterwork i KB’s lokaler

Vi møtes kl 17.00, utenfor inngangen til Egenesgården, ut mot Stoltenbergparken. Etter befaring, rundt kl 18.30, går vi til KB’s lokaler for mat og drikke. Av hensyn til smittevern og bestillingen av mat trengs det påmelding, Meld din interesse på mail vaf@arkitektur.no.

NIL er meget positive til rådgivende byarkitekt i Oslo kommune

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening leverte 23. desember 2021 inn sine innspill til høringen i Saksnr. 202108345 - 6 (201913053 - 9) Høringssvar – Rådgivende byarkitekt i Oslo kommune.

Samarbeidsrådet for møbel og interiørdesign (SMI) med ny giv

Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI) ble etablert i januar 2016 – og fungerte lenge slik intensjonen var. For bakgrunnsinfo - se lenker nederst i artikkelen.

 

Dessverre lå SMI nede en stund, men vi blåser nå nytt liv i SMI – for å løfte norske designere og norsk designindustri her hjemme – og få norsk design mer ut i verden.

 

Halvårig samarbeidsavtale med tre arrangementer

I denne sammenheng har SMI signert en samarbeidsavtale om et halvårig prøveprosjekt med virkemiddelapparatet ved DOGA.

Helt konkret skal vi i prøveperioden gjennomføre tre åpne arrangementer for hele verdikjeden, på DOGA. Arrangmentene strømmes.

Innspillsforumet foreslår et arkitekturløft for bedre bokvalitet og nabolag

Det trengs et nasjonalt løft for bedre utforming av byer, tettsteder og distrikter i hele landet. Det foreslår innspillsforum for arkitektur, bokvalitet og nabolag, som kommer med fem konkrete råd til regjeringen.

Sider