Interiørarkitekter og «degrowth»

– Interiørarkitektur blir viktig for å skape endring, mener kuratorene for Oslo arkitekturtriennale. Arkitektnytt har snakket med to av kuratorene om hvordan triennaletemaet er aktuelt også for interiørarkitekter.

Artikkelen er hentet fra Arkitektnytt nr. 07/2018

NAL-biblioteket til tjeneste!

Vi minner om hvilke muligheter som ligger i å benytte tjenestene til NAL-biblioteket som har Norges beste samling av arkitekturlitteratur.
NIL betaler årlig en betydelig sum for at våre medlemmer skal ha tilgang til tjenestene. Benytt dem!

NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018

DOGA med prosjektet Levende lokaler og AiN med prosjektet Arkitektur skaper verdi tok initiativ til at arkitekturfeltet skulle fremstå samlet i forbindelse med Arendalsuka 2018.
Øvrige samarbeidsparter var Med Hjerte for Arendal, NAL, NIL, NLA, OAT, AFAG, Lyskultur og firmaene Osram, Allkopi og Vestre.

Frist for å søke nordisk designkonkurranse

Nordisk ministerråd utlyser nå en nordisk designkonkurranse med fokus på bærekraftig møbeldesign.
Vinnerne fra hvert land vil bli presentert på den nordiske paviljongen på FNs klimamøte i Polen i desember.

Fristen for å søke er 3. oktober. Les utlysningen her og finn lenken for å delta i konkurransen. 

NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2018 ble lansert på El Camino 23. august

Det var fullt hus og høy stemning da årboken ble lansert. El Camino er et av årbokprosjektene og i areal et relativt lite serveringssted i Behrens' gate i Oslo, så det ble intimt og hyggelig med ca. 60 deltakere.
Før årboklanseringen ble Anne Alnæs' studentpris 2018 tildelt Susanne Sagtsad-Notøy, se egen artikkel.

Årboken er på vei i posten til NIL-medlemmer, faste abonnenter og annonsører - og er antakelig hos mottakerne senest mandag 27. august.

Anne Alnæs’ studentpris 2018 ble vunnet av Susanne Sagstad-Notøy fra KMD ved UiB

Fire masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Susanne Sagstad-Notøy fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Pust. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

Innspillskonferanse Statsbygg / Invitasjon til leverandørkonferanse 31. august

Statsbygg vil i høst utlyse en konkurranse om nye rammeavtaler for innovative tjenester knyttet til arbeidsplassutvikling og effektivisering av statens areal- og ressursbruk.

I forkant inviterer vi til dialogkonferanse og RFI (Request for Information) for å innhente bransjenes innspill til nye tjenestekonsepter.

Innspillene vil brukes når vi former konkurransegrunnlaget for rammeavtalene vi vil inngå.

Sider