"Trønderfest" på DIGS i Trondheim fredag 6. april 2018 kl. 18-24

Vi kickstarter helgen med "trønderfest" fredag kveld, 6. april - før fagdag og landsmøte lørdag

NAL søker redaktør for Arkitektnytt. Søknadsfrist 12. mars 2018.

Vi søker nå etter en faglig engasjert redaktør med stor arkitekturfaglig innsikt og godt overblikk over fagets mange roller i samfunnet, samt ledererfaring. Søkeren må ha svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, erfaring med journalistikk og redaksjonelt arbeid, samt med personalledelse. Vi ser etter kompetanse som gjør vedkommende i stand til å lede det redaksjonelle arbeidet med entusiasme som kan gi leserne en fortløpende kritisk forståelse av de arkitektfaglige diskusjonene i Norge, men også med et internasjonalt perspektiv.

Sider