Styret i NIL 2024-2025
Fra venstre: President Ragnheidur Björnsdottir, visepresident Kaja K. Geiran, styremedlemmer Karen Naalsund, Kristine Aassved Storeide, Susanne Notøy og varamedlem Amanda Ivarsøy Kovacs

Styret i NIL 2024-2025

I NILs landsmøte 18. april 2024 ble det ny styresammensetning.

Ragnheidur Björnsdottir ble gjenvalgt som president.
Karen Naalsund tok gjenvalg som styremedlem for ny periode på to år.
Visepresident Kaja K. Geiran og styremedlem Kristine Aassved Storeide har begge ett år igjen av sine toårsperioder.

Vi ønsker to nye medlemmer i styret varmt velkommen: Susanne Notøy, styremedlem fra Bergen, hun blir møbeldesignernes representant inn i styret og Amanda Kovacs Ivarsøy, varamedlem, også hun fra Bergen.