Forsvarsbygg utlyser prekvalifisering for rammeavtale

Prekvalifisering – Rammeavtale på prosjekteringsgruppe for prosjekter i Ramsund, Trondenes, Sortland og Haakonsvern
Tilbudsfrist:

18.06.2024 / 12:00

Rammeavtalen skal bidra til å dekke oppdragsgivers behov for rådgivning og prosjektering ved gjennomføring av flere prosjekter for følgende lokasjoner:
Hovedlokasjon: Ramsund, i Tjeldsund kommune
Det vil også bli aktuelt med oppdrag i forbindelse med prosjekter på Trondenes i Harstad kommune, i Sortland kommune, samt Haakonsvern i Bergen kommune.

Det skal tilbys en komplett prosjekteringsgruppe som skal dekke Forsvarsbyggs samlede behov for bistand ved gjennomføring av prosjektene.

Les hele Doffin-utlysningen her