Jeremy Williams gir seg etter seks år som styremedlem i European Council of Interior Architects.
Foto: Høyskolen Kristiania

Jeremy Williams gir seg etter seks år som styremedlem i European Council of Interior Architects.

Jeremy Williams ble valgt inn i styret i ECIA på generalforsamlingen til ECIA i Antwerpen, Belgia i september 2018. Han gir seg nå i høst etter tre ganger to-årsperioder som er maksimal tid man kan sitte i styret.

I perioden han har vært styremedlem i ECIA har det skjedd svært mye, blant annet har styret lagt planer for et omfattende prosjekt for å styrke profesjonen i hele Europa, søkt støtte om EU-finansiering – og blitt tildelt midler.

Litt om ECIAs aktiviteter det siste året
2023 var et meget travelt år for ECIA med mange vanlige styreoppgaver, samt de 6 delprosjektene knyttet til Building Connections for a Stronger Profession (BCSP), det EU-støttede prosjektet.
Les mer om prosjektene på nil.no: https://nil.no/om-nil/ecia-informerer

To nye styremedlemmer kom inn i styret i 2023; Davina Preca fra Malta, og Thomas Seifert fra Belgia. Begge to har tilføyd mye positiv ny energi i styret. Davina har utviklet en ny struktur for sponsoravtaler og har fulgt opp arbeidet med en ny grafisk designprofil. Thomas har tatt ansvar for en ny søknad om EU-støtte.

Jeremy tilhører en arbeidsgruppe med ansvar for å revidere organisasjonens (ECIA) statutter og vedtekter. Dette arbeidet er nå ferdig, og de reviderte statuttene skal godkjennes på generalforsamlingen i september 2024.

I mars hadde ECIA et styremøte i Madrid for å samle den spanske nasjonalorganisasjonen. I juni hadde de et styremøte i Frankrike for å møte det nye franske medlemslandets nasjonalorganisasjon for interiørarkitekter, Pole Action. I september hadde ECIA en ekstremt vellykket generalforsamling i Stockholm med Sveriges arkitekter som vertskap.

Building Connections for a Stronger Profession (BCSP) EU-støttet prosjekt
De seks sub-gruppene i BCSP er i full utvikling. «Spider models» forskningsarbeidet er nå avsluttet og rapporten skal publiseres i år. Jeremy er aktivt i gruppen «Growing the network» som har hatt møter med de nasjonale organisasjonene i Irland, Polen og Bulgaria - alle tre land skal søke om effektivt medlemskap av ECIA i General Assembly 2024.

Jeremy leder gruppen «Promoting the Charter» ECIA har laget en ny utgave av The Charter for Interior Architect Training 2020 i bokform med illustrasjoner. Boken blir ferdig til sommeren.

Hva skjer i 2024?
Jeremy er i gang med å organisere en internasjonal konferanse/symposium i forskning i disiplinen interiørarkitektur i 2025, og ECIA har søkt om å holde konferansen på Høyskolen Kristiania. De venter for tilbakemelding fra skolen.

Etter nesten seks år i ECIA skal Jeremy nå gå ut av styret på den neste generalforsamlingen i september i Luzern, Sveits. Han sier det har vært en helt utrolig reise. Sammen med et eksepsjonelt vellykket styre har han vært med på å forvandle organisasjonen fra en ganske beskjeden frivillig gruppe til en ekstremt effektiv profesjonell representasjonsorganisasjon for praktiserende Interiørarkitekter i Europa.

To ledige stillinger i ECIAs styre
Det blir to ledige stillinger i styret i år, Jeremys stilling som ordinært styremedlem, samt stilling som generalsekretær. Arbeidet er frivillig og krever en del tid, men er utrolig spennende for NIL-medlemmer som ønsker å påvirke profesjonen vår på et europeisk nivå. 

NIL ser etter kandidater til styret i ECIA
Styret i NIL ser etter potensielle kandidater til ECIAs styre og oppfordrer medlemmer som føler seg kapable og interesserte i å sende søknadsbrev og CV, på engelsk, til styret i NIL ved president@nil.no. Det er NIL som må fremme kandidatene, så søknadene må gå til styret i NIL.

Søknadene må være styret i NIL i hende i løpet av mai. 

Hvis du har spørsmål, tar Jeremy gjerne imot henvendelser.