NIL, NLA og NAL/OAF avslutter forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus/Open House Oslo

Styrene i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo Arkitektforening (OAF) har vedtatt å avslutte videre forsøk på forhandlinger med foreningen Oslo Åpne Hus – som nylig har endret navn til Open House Oslo. (OHO)

Vedtaket er fattet etter en lang og krevende prosess som har pågått i over to år.

NILs styre 2017-2018

På NILs landsmøte lørdag 29. april 2017 ble det ny styresammensetning.

NAL, NIL og NLA går sammen om å dele ut Arkitekturprisen 2017

Foto: Kjetil Husebø/NAL

Målet med Arkitekturprisen er å engasjere medlemmene i NAL, NIL og NLA til å stemme fram prosjektet med høyest helhetlig, arkitektonisk og designmessig kvalitet. En pris der medlemmene i de tre organisasjonene i felleskap kan diskutere og definere kvalitet, og bidra til en aktiv, konstruktiv og tverrfaglig diskusjon.

Arkitekturdebatt: Kan vi stole på at utbyggere løser boligmarkedets utfordringer?

Velkommen til en konstruktiv debatt om fremtidens boligpolitikk.

  • Tid: 25. april 2017, 16:00 - 17:00
  • Sted: DOGA, Hausmanns gate 16 i Oslo
  • Pris: Gratis

DOGA ber om prosjekter til Innovasjonsprisen for universell utforming innen 12. mai

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter som på en nyskapende måte har utviklet produkter, tjenester og omgivelser som bidrar til et mer inkluderende samfunn. Man kan søke med egne prosjekter eller foreslå kandidater som fortjener anerkjennelse.

Påmelding til NILs fagdag og landsmøte 29. april 2017

Dag: 29. april 2017

Påmeldingsfrist mandag 24. april

Sted: DOGA, Hausmannsgate 16, 0182 Oslo

 

Næringsdepartementet og Kulturdepartementet skal sende norsk arkitektur ut i verden

Foto: Reiulf Ramstad Arkitekter

10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Eksportsatsingen ledes av Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

«Sanselig arkitektur», interessant og lekker bok for undervisning - og for generelt interesserte

«Sanselig arkitektur» er en undervisningsbok for studenter og andre som skal designe rom og omgivelser. Tittelen skal rette oppmerksomheten mot omgivelsenes stimulerende egenskaper med hensyn til både det visuelle, auditive og taktile. Når vi opplever arkitekturen, må den både ses, høres, merkes og føles.


Boken koster Kr. 250,-

Og bestilles i UiBs resepsjon:
(+47) 55587300
Resepsjon_khib@uib.no

Eller gjennom:
Eli-Kirstin.Eide@uib.no
(+47) 91315870

Sider