Jubileumsutgaven av NILs årbok er lansert. NIL 75 ÅR | 1945–2020

I forbindelse med NILs digitale landsmøte 28. mai lanserte vi NILs jubileumsårbok – INTERIØR&MØBLER 2020. 
NILs årbøker bestilles her

interiørogmøbler.no / NILs årbok i digital utgave

29. mai 2020 fylte foreningen 75 år, og i den forbindelse utgir vi en påkostet og meget innholdsrik jubileumsårbok – og vi digitaliserer den på en egen plattform: interiørogmøbler.no

Prosjekter og artikler kan deles på Facebook, Twitter, LinkedIn og e-post, eller lastes ned som pdf-filer. Pdf-filen er identisk med presentasjonen i den trykte årboken.

Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven. Frist 1. september

26. februar 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar 2020.
Høringsfrist: 1. september 2020.

Gratulerer med 75-årsdagen, NIL!

I dag, 29. mai 2020, er det 75 år siden foreningen ble stiftet. 
Vi gratulerer alle medlemmer - og sender en dyptfølt takk til alle som har bidratt til å fremme foreningen og medlemmenes virke gjennom alle disse årene!

Hurra!

Søk DOGA-merket!

Har du vært involvert i et møbel-/ interiørprosjekt som fortjener å bli lagt merke til?
Da bør du søke DOGA-merket innen 16. september.

INNSPILL TIL PARTIPROGRAMMET FRA ARKITEKTURFELTET. God arkitektur for et bedre samfunn. Arkitekturpolitisk plattform.

Fredag 24. april 2020 ble e-posten nedenfor, sammen med dokumentet, sendt alle program-komitéene til partiene på Stortinget. 
 

GOD ARKITEKTUR FOR ET BEDRE SAMFUNN

Arkitektbransjens felles politiske plattform 2020-2021 

Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

Arkitektenes fagforbund (AFAG)

Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL)

            Norske landskapsarkitekters forening (NLA)

 

Sider