NAL søker redaktør for Arkitektnytt. Søknadsfrist 12. mars 2018.

Vi søker nå etter en faglig engasjert redaktør med stor arkitekturfaglig innsikt og godt overblikk over fagets mange roller i samfunnet, samt ledererfaring. Søkeren må ha svært god skriftlig og muntlig formuleringsevne, erfaring med journalistikk og redaksjonelt arbeid, samt med personalledelse. Vi ser etter kompetanse som gjør vedkommende i stand til å lede det redaksjonelle arbeidet med entusiasme som kan gi leserne en fortløpende kritisk forståelse av de arkitektfaglige diskusjonene i Norge, men også med et internasjonalt perspektiv.

Arbeid i NIL for å løfte frem møbeldesign og møbeldesignerne

De siste årene har det blitt igangsatt og gjennomført mange aktiviteter i regi av NIL for å løfte frem møbeldesign som profesjon og gi møbeldesignerne den plassen de fortjener. Vi er ikke i mål, men har kommet et stykke på vei.

Nå trenger vi flere utøvere på banen som vil være med å bidra i det videre arbeidet.

Godkjent bruk av MNIL®

Bruk av MNIL®

Bruk av MNIL i firmanavnet til enkeltmannsforetak eid av medlem i NIL, med eiers navn og tittel i firmanavnet, er akseptabel bruk av merket.
Bruk av MNIL i firmanavn er ikke akseptabelt. MNIL skal kun brukes på personnivå av medlemmer i NIL.

Vedtatt i NILs styremøte 18. januar 2018

Sider