Stilling ledig: ECIA søker etter en kommunikasjonsekspert i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Søknadsfrist: 3. juli 2022.
ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og har oppstart i mai 2022.
Målet med prosjektet er å profesjonalisere organisasjonen ECIA ytterligere samt å øke anerkjennelsen og styrke interiørarkitekt-profesjonen.

Stilling ledig: ECIA søker etter en økonomi- og administrasjonsansvarlig i 10% stilling for EU-støttet prosjekt. Frist 3. juli.

Søknadsfrist: 3. juli 2022.

ECIA – The European Council of Interior Architects har mottatt finansiell støtte til et 3-årig prosjekt fra the Creative Europe Programme of the European Commission.
Prosjektets navn er Building on Connections for a Stronger Profession (BCSP) og hadde oppstart i mai 2022.
Målet med prosjektet er å profesjonalisere organisasjonen ECIA ytterligere samt å øke anerkjennelsen og styrke interiørarkitekt-profesjonen.

Sider