NILs landsmøte 22. april 2021

Det gir et høyt deltagerantall når landsmøtet avholdes digitalt og det er saker som engasjerer. Det deltok 68 stemmeberettigede med 27 fullmakter, dvs. 95 stemmer. 2 studentmedlemmer deltok også. Møteleder var NILs advokat Trude Mohn King, som ledet oss gjennom de 11 sakene på dagsorden.

16. april 2021 Ikke åpne melding fra Dropbox transfer!

Vi beklager, men en e-postkonto i NIL er hacket og det er sendt ut en melding til (antakelig)hele e-postregisteret. Ikke åpne meldingen, men slett den!

Medlemmer! Søk NIL-stipend. Søknadsfrist 15. mai og 15. november.

Det er snart søknadsfrist for NILs eget stipend. Vi ønsker at flere skal bli gjort oppmerksomme på denne muligheten til å søke om tilskudd til prosjekter som kan synliggjøre og utvikle fagområdet, eller gi merverdi for utøverne eller faget.

Digitalt foredrag med Vestre om «The Plus» på Magnor - tegnet av arkitektkontoret BIG

Arkitektforeningene i Vestfold har gleden av å invitere til et digitalt foredrag med Jan Christian Vestre fra møbelprodusenten Vestre.

Torsdag 15. april klokka 19.00
Påmelding kreves - se nedenfor.

NIL-styrets holdning til medlemskap for søkere med bachelor-grad

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en demokratisk medlemsforening med vedtekter som åpner for at medlemmer og lokalgrupper kan spille inn saker for behandling i foreningens øverste organ, landsmøte.
 

Til NILs digitale landsmøte torsdag 22. april, har det rett-tidig kommet inn en sak, fra interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, tidligere president i NIL - med forslag om å åpne for fullverdig medlemskap for interiørarkitekter/søkere med bachelor-grad.

Styret er gjort kjent med at saken også er spilt inn til lokalgruppenes årsmøter – og at lokalgruppenes møtedeltakere dermed har mottatt saksinformasjon sett fra Ramsøskars ståsted.
 

Styret finner det nødvendig å gå ut med sin holdning, slik at alle medlemmer får informasjon og tid til å tenke seg grundig om, før man deltar i behandlingen av saken på landsmøte – eller gir sin fullmakt til et annet medlem. 

Meld deg på NILs digitale landsmøte 22. april 2021! Frist 20. april kl. 14.

Pga. feil med utsendelse av lenke til nytt passord, etter forsøk på hacking av nettsiden, utvides påmeldingsfristen til kl. 14.
Hvis du ikke får tilsendt lenke til nytt passord, send e-post til nil@nil.no og vi hjelper deg.

kl. 15:58 Feilen er nå rettet.

Norsk Industris Designstipend 2021. Søknadsfrist 7. juni

Norsk Industri leter etter to nylig utdannede designere til Norsk Industris Designstipend for 2021.

Søknadsfrist 7. juni 2021 og tildeling innen 21. juni.

Sider