NIL i Arkitekturgata/Lilandgården under Arendalsuka 2018

DOGA med prosjektet Levende lokaler og AiN med prosjektet Arkitektur skaper verdi tok initiativ til at arkitekturfeltet skulle fremstå samlet i forbindelse med Arendalsuka 2018.
Øvrige samarbeidsparter var Med Hjerte for Arendal, NAL, NIL, NLA, OAT, AFAG, Lyskultur og firmaene Osram, Allkopi og Vestre.

Frist for å søke nordisk designkonkurranse

Nordisk ministerråd utlyser nå en nordisk designkonkurranse med fokus på bærekraftig møbeldesign.
Vinnerne fra hvert land vil bli presentert på den nordiske paviljongen på FNs klimamøte i Polen i desember.

Fristen for å søke er 3. oktober. Les utlysningen her og finn lenken for å delta i konkurransen. 

NILs årbok INTERIØR&MØBLER 2018 ble lansert på El Camino 23. august

Det var fullt hus og høy stemning da årboken ble lansert. El Camino er et av årbokprosjektene og i areal et relativt lite serveringssted i Behrens' gate i Oslo, så det ble intimt og hyggelig med ca. 60 deltakere.
Før årboklanseringen ble Anne Alnæs' studentpris 2018 tildelt Susanne Sagtsad-Notøy, se egen artikkel.

Årboken er på vei i posten til NIL-medlemmer, faste abonnenter og annonsører - og er antakelig hos mottakerne senest mandag 27. august.

Anne Alnæs’ studentpris 2018 ble vunnet av Susanne Sagstad-Notøy fra KMD ved UiB

Fire masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Susanne Sagstad-Notøy fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven Pust. Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjennomført mastergraden lykke til videre!

Innspillskonferanse Statsbygg / Invitasjon til leverandørkonferanse 31. august

Statsbygg vil i høst utlyse en konkurranse om nye rammeavtaler for innovative tjenester knyttet til arbeidsplassutvikling og effektivisering av statens areal- og ressursbruk.

I forkant inviterer vi til dialogkonferanse og RFI (Request for Information) for å innhente bransjenes innspill til nye tjenestekonsepter.

Innspillene vil brukes når vi former konkurransegrunnlaget for rammeavtalene vi vil inngå.

Minneord om Bjørn A. Larsen. En bauta er borte.

Bjørn A. Larsen (1926-2018) døde 7. august 2018; etter lengre tids sykeleie. Bjørn arbeidet innen de fleste av arkitekt- og designfagene som interiørarkitekt, møbeldesigner, industridesigner og lærer. Han var æresmedlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening og mottok Jacobprisen i 1976 og Oslo Bys kulturstipend i 1988. En av våre mest markante fagutøvere er borte, men mange av arbeidene har vi fortsatt blant oss, i det offentlige rom.

NIL-kontoret er sommerstengt

Kontoret er delvis bemannet fra 6. august.
Når Arendalsuka er over i uke 34, er kontoret i vanlig drift.

God sommer!

Sider