Innspillskonferanse Statsbygg / Invitasjon til leverandørkonferanse 31. august

Statsbygg vil i høst utlyse en konkurranse om nye rammeavtaler for innovative tjenester knyttet til arbeidsplassutvikling og effektivisering av statens areal- og ressursbruk.

I forkant inviterer vi til dialogkonferanse og RFI (Request for Information) for å innhente bransjenes innspill til nye tjenestekonsepter.

Innspillene vil brukes når vi former konkurransegrunnlaget for rammeavtalene vi vil inngå.

Minneord om Bjørn A. Larsen. En bauta er borte.

Bjørn A. Larsen (1926-2018) døde 7. august 2018; etter lengre tids sykeleie. Bjørn arbeidet innen de fleste av arkitekt- og designfagene som interiørarkitekt, møbeldesigner, industridesigner og lærer. Han var æresmedlem av Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening og mottok Jacobprisen i 1976 og Oslo Bys kulturstipend i 1988. En av våre mest markante fagutøvere er borte, men mange av arbeidene har vi fortsatt blant oss, i det offentlige rom.

NIL-kontoret er sommerstengt

Kontoret er delvis bemannet fra 6. august.
Når Arendalsuka er over i uke 34, er kontoret i vanlig drift.

God sommer!

re.form – arkitektur former fremtiden

Et samlet Arkitektur-Norge viser hvordan design og arkitektur bidrar til omstilling. Vi kaller det reform på ordentlig! Møt oss i «Arkitekturgata» under Arendalsuka.

Saken om sentral godkjenning for interiørarkitekter, i kortform.

NIL aksepterer ikke at en høyt utdannet, hardt arbeidende og seriøs faggruppe blir behandlet på denne måten – og gir ikke opp kampen for rettferdig behandling av interiørarkitektene.


Lenke til rapporten utarbeidet av rådgivningsselskapet Analyse & strategi og til artikler om saken nederst i teksten.

Saken er oppdatert 4. mars 2019

Sider