NILs fagdag 7. april 2018 ble en utbytterik og flott opplevelse

Tema for fagdagen var teknologi. Fokus ble rettet mot Trondheim, teknologihovedstaden i Norge. Årets programkomité ønsket å undersøke hvordan temaet teknologi påvirker arbeids- og kommunikasjonsformene. Dette ble belyst fra ulike ståsteder og vinklinger, med innlegg fra tjenestedesignere, arkitekter, en digital rådgiver og en interiørarkitekt.

NILs styre 2018 - 2019

Landsmøtet gjenvalgte enstemmig Torunn Petersen fra Oslogruppen som president i NIL. Torunn er interiørarkitekt og jobber i Lund+Slaatto Arkitekter.

NILs landsmøte 7. april 2018

NILs landsmøte 2018 ble holdt på Clarion Hotel & Congress i Trondheim lørdag 7. april. Det var totalt 27 stemmeberettigede tilstede, med sju fullmakter, totalt 34 stemmer.

Hvilket bygg er landets beste?

Meld på din kandidat til Statens pris for byggkvalitet. Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris som skal løfte frem bygninger av høy kvalitet. Prisen etterfølger Statens byggeskikkpris. - Den nye prisen skal løfte fram nye forbildebygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

"Trønderfest" på DIGS i Trondheim fredag 6. april 2018 kl. 18-24

Vi kickstarter helgen med "trønderfest" fredag kveld, 6. april - før fagdag og landsmøte lørdag

Sider