NIL i innspillsmøte i regi av DiBK 31. januar 2024 om kvalifikasjonskrav til foretak som erklærer ansvar

NIL i innspillsmøte i regi av DiBK 31. januar 2024 om kvalifikasjonskrav til foretak som erklærer ansvar

Direktoratet for byggkvalitet har fått følgende oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD):

DiBK skal utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til lov- og/eller forskriftsendringer i kvalifikasjonskravene til ansvarlige foretak (oppdrag 15/23)

Sammen med foreninger i byggenæringen var NIL invitert til innspillsmøtet i regi av DiBK. Daglig leder i NIL, Mona Lise Lien deltok på NILs vegne.

I forkant hadde Arkitektbedriftene i Norge (AiN), Norske arkitekters landsforbund (NAL) og NIL samarbeidet om hvilke områder vi mener er de viktigste for DiBK å fokusere på i det viktige arbeidet.

I møtet 31. januar, holdt vi hvert vårt innlegg -

I etterkant sendte AiN, NAL og NIL inn våre skriftlige innspill til DiBK. Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Arkitektenes fagforbund (AFAG) signerte også på innspillene.