NIL-styrets holdning til medlemskap for søkere med bachelor-grad

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en demokratisk medlemsforening med vedtekter som åpner for at medlemmer og lokalgrupper kan spille inn saker for behandling i foreningens øverste organ, landsmøte.
 

Til NILs digitale landsmøte torsdag 22. april, har det rett-tidig kommet inn en sak, fra interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, tidligere president i NIL - med forslag om å åpne for fullverdig medlemskap for interiørarkitekter/søkere med bachelor-grad.

Styret er gjort kjent med at saken også er spilt inn til lokalgruppenes årsmøter – og at lokalgruppenes møtedeltakere dermed har mottatt saksinformasjon sett fra Ramsøskars ståsted.
 

Styret finner det nødvendig å gå ut med sin holdning, slik at alle medlemmer får informasjon og tid til å tenke seg grundig om, før man deltar i behandlingen av saken på landsmøte – eller gir sin fullmakt til et annet medlem. 

Meld deg på NILs digitale landsmøte 22. april 2021! Frist 20. april kl. 14.

Pga. feil med utsendelse av lenke til nytt passord, etter forsøk på hacking av nettsiden, utvides påmeldingsfristen til kl. 14.
Hvis du ikke får tilsendt lenke til nytt passord, send e-post til nil@nil.no og vi hjelper deg.

kl. 15:58 Feilen er nå rettet.

Norsk Industris Designstipend 2021. Søknadsfrist 7. juni

Norsk Industri leter etter to nylig utdannede designere til Norsk Industris Designstipend for 2021.

Søknadsfrist 7. juni 2021 og tildeling innen 21. juni.

DOGA Hedersmerket og DOGA-merket for design og arkitektur 2021

Torsdag 11. mars ble vinnerne av DOGA Hedersmerket og DOGA-merket for design og arkitektur 2021 offentliggjort under en digital prisutdeling. Kristian Augusts gate 13 mottok DOGA Hedersmerket og Deichman Bjørvika mottok DOGA-merket for design og arkitektur. I begge prosjektene var interiørarkitekter MNIL fra Scenario Interiørarkitekter medvirkende. NIL gratulerer!

KHiO lyser ut to stillinger ved Avdeling Design med søknadsfrist 21. mars

De ledige stillingene som lyses ut er førsteamanuensis/ høgskolelektor i design med vekt på form og stilling som førsteamanuensis i interiørarkitektur. Begge stillingene er 50 %.

The European Charter of Interior Architecture Training 2020 er lansert

Dokumentet “The European Charter of Interior Architecture” er i år 20 år, og har blitt oppdatert med jevne mellomrom. I 2019 nedsatte styret i European Council of Interior Architects (ECIA) en arbeidsgruppe for utdanning, hvis hovedoppgave var å oppdatere charteret.

Digitalt kurs om fargebruk og universell utforming 7. april / NIL betaler deler av kursavgiften for medlemmer i NIL

Påmeldingsfrist 24. mars.
NIL betaler deler av kursavgiften for de 40 første medlemmene/studentmedlemmene som melder seg på kurset.

Kurs: Fargebruk og krav til kontraster i bygg og uteområder, i regi av Universell Utforming AS

Digitalt kurs 7. april kl. 12-15.

NIL dekker deler av kursavgiften for medlemmer som deltar på kurset. Medlemmene faktureres for egenandel av NIL. 
Lenke til mer informasjon

Interiørarkitekter MNIL vinner Kinn kommunes byggeskikkpris

Interiørarkitektene MNIL Hanna Hilt og Linda Lien mottok i slutten av januar 2021 Kinn kommunes aller første byggeskikkpris for museums- og rehabiliteringsprosjektet Måløyraidsenteret.

Sider