Mangfolds- og likestillingsundersøkelse i arkitekturbransjen

Alle er enige om at likestilling og mangfold er en styrke, men strategiene for å sikre det mangler.

Datainnsamlingen for mangfolds- og likestillingsundersøkelsen er avsluttet. Det er første gang arkitekturbransjen samlet gjennomfører en så bred kartlegging av mangfold og likestilling og responsen på undersøkelsen har vært svært god.

Årets digitale avgangsutstillinger 2021

Årets studentkull er uteksaminert. De har levert sine bachelor- og masteroppgaver ved Kunsthøgskolen i Oslo, Høyskolen Kristiania og Fakultet for Kunst, Musikk og Design ved Universitet i Bergen.


Avgangsutstillingene er også i år digitale, og det gir oss alle muligheten til å se hva våre nyutdannede interiørarkitekter og møbeldesignere har gjort dypdykk i i sine eksamensoppgaver.

Det arkitekturpolitiske nettverket savner politisk handlekraft

Arkitekturopprørets kritikk av fasadeestetikk tar lett på helheten. Men selv vårt øverste politiske nivå mangler en helhetlig tilnærming til hva det vil si å skape et sted.

Vestfold/Telemarkgruppen sammen med VAF og NLA: Digitalt foredrag med R21 arkitekter

Hold av datoen 6. mai, kl 19.00! R21 vil holde digitalt foredrag for oss med temaet «Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvikling».

R21 arkitekter fikk nylig fikk tildelt Sundts premie for transformasjon av Munthes gate 29 og vi er så heldige at de vil holde digitalt foredrag for oss 6. mai. Temaet vil være «Ombruk av eksisterende bebyggelse - bevaring og utvikling».

NILs landsmøte 22. april 2021

Det gir et høyt deltagerantall når landsmøtet avholdes digitalt og det er saker som engasjerer. Det deltok 68 stemmeberettigede med 27 fullmakter, dvs. 95 stemmer. 2 studentmedlemmer deltok også. Møteleder var NILs advokat Trude Mohn King, som ledet oss gjennom de 11 sakene på dagsorden.

Sider