Jubileumsfest NIL 75 år

Vi gleder oss til å feire NILs 75 års-jubileum fredag 29. mai 2020.

Mer informasjon kommer

Frist for å foreslå kandidater til Jacob-prisen 2018

Design og arkitektur Norge ønsker tips til kandidater for Jacob-prisen, som blir delt ut på DOGA 10. januar 2019. Fristen for å nominere er 20. november 2018.

NIL Bergensgruppen: Foredrag og omvisning på Damsgård skole. Påmeldingsfrist 2. november

NIL Bergensgruppen inviteres til foredrag og omvisning på Damsgård skole tirsdag 6. november klokken 18:00.
Det blir presentasjon av bygget og prosessen, ved arkitektgruppe fra Rambøll, etterfulgt av omvisning.

Send påmelding til: caroline.carlsen@ramboll.no innen 2. november

Vel møtt!

Tegneskolen 200 år: Pop up-utstilling / alumni ved SHKS

Pre-åpning lørdag 10. november (kl. 18-21).

Åpent for alle søndag 11. november (kl. 12-15).

Sted: SHKS’ gamle lokaler i Ullevålsveien 5.

Tegneskolen 200 år

Høsten 2018 er det 200 år siden Stortinget ved kongelig resolusjon bevilget midler til etablering av Den Foreløbige Tegneskole. Jubileet markeres i form av utstillinger, seminarer og publikasjoner.

Reisebrev fra Else Abrahamsen, studieturer med støtte fra NIL-stipend

MakersHub er et non-for-profit designkollektiv som driver en frivillighetsorganisasjon. De bruker design og arkitektur som verktøy for å redusere sosial ekskludering, pasifisering - og fordommer mot marginaliserte grupper i vårt samfunn.De ble etablert for å utforske hvordan man som designer kan ta sosialt ansvar i forhold til dagens samfunnsutfordringer.
Else Abrahamsen søkte om NIL-stipend til studieturer og fikk dette tildelt da hun ved å dokumentere funnene vil fortelle og inspirere andre fagutøvere at mulighetene finnes, og at vi kan trå utenfor vår trygge og sikre rolle - og lykkes.

I første omgang er dokumentasjonen dette reisebrevet, hun forbereder i tillegg en dokumentarfilm som blir vist på nyåret.
Mona Lise Lien, daglig leder i NIL

Sider