Spre informasjon om interiørogmøbler.no

Hvis alle medlemmer i NIL deler lenke på sine nettsteder til digital plattform for NILs årbok INTERIØR & MØBLER, oppnår vi en effektiv spredning av informasjon om MNILs prosjekter og virke i samfunnet – til alles beste. Les mer

Jubileumsutgaven av NILs årbok er lansert. NIL 75 ÅR | 1945–2020

I forbindelse med NILs digitale landsmøte 28. mai lanserte vi NILs jubileumsårbok – INTERIØR&MØBLER 2020. 
NILs årbøker bestilles her

interiørogmøbler.no / NILs årbok i digital utgave

29. mai 2020 fylte foreningen 75 år, og i den forbindelse utgir vi en påkostet og meget innholdsrik jubileumsårbok – og vi digitaliserer den på en egen plattform: interiørogmøbler.no

Prosjekter og artikler kan deles på Facebook, Twitter, LinkedIn og e-post, eller lastes ned som pdf-filer. Pdf-filen er identisk med presentasjonen i den trykte årboken.

Høring: Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven. Frist 1. september

26. februar 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring rapporten "Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet". Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar 2020.
Høringsfrist: 1. september 2020.

Gratulerer med 75-årsdagen, NIL!

I dag, 29. mai 2020, er det 75 år siden foreningen ble stiftet. 
Vi gratulerer alle medlemmer - og sender en dyptfølt takk til alle som har bidratt til å fremme foreningen og medlemmenes virke gjennom alle disse årene!

Hurra!

NIL mener: NILs 75års-jubileum 2020

Arkitektnytt nr. 05/2020

2020 er året vi alle vil huske. Covid-19 herjer hele kloden, USA holder presidentvalg, oljeprisen har aldri vært så lav og NIL feirer 75 års-jubileum. Det er ingen tvil om at NILs jubileumsår 2020 vil skrive seg inn i historiebøkene for evig tid.

Sider