Arkitektur 21. februar 2024: Satser på designeksport

Tekst:Torbjørn Tumyr Nilsen
 

Regjeringen med 20 millioner til ny satsing på designeksport. – Dette har vi som kjemper møbeldesignernes sak jobbet for, ventet på og etterlyst, sier Mona Lise Lien i NIL. 

"Hele Norge eksporterer" - Regjeringen med 20 millioner til eksportsatsning på vareproduksjon og design

Vareproduksjon og design er den nye nasjonale eksportsatsingen under regjeringens reform Hele Norge eksporterer. Det er allerede lansert tilsvarende satsninger på havvind, maritim industri og helsenæring, og før sommeren lanseres eksportsatsningen innen reiseliv.

Vi i NIL fortsetter å jobbe for møbeldesignernes sak og posisjon - og satser på at økt eksport og produksjon i møbelindustrien medfører mer arbeid og flere muligheter for møbeldesignerne.

Oppgradering av nil.no, informasjon 2. 15. februar 2024.

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) oppgraderer nettsiden nil.no.
Med et nytt design, oppgradert programvare og forbedret funksjonalitet er dette en viktig milepæl for foreningen.

NIL i innspillsmøte i regi av DiBK 31. januar 2024 om kvalifikasjonskrav til foretak som erklærer ansvar

Direktoratet for byggkvalitet har fått følgende oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD):

DiBK skal utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til lov- og/eller forskriftsendringer i kvalifikasjonskravene til ansvarlige foretak (oppdrag 15/23)

Arkitekturpolitisk nettverk møtte Kommunal- og distriktsdepartementet 12. desember 2023

Tirsdag 12. desember var NILs visepresident Kaja Kosonen Geiran og andre representanter for arkitekturpolitisk nettverk i møte med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Sigrun Wiggen Prestbakmo.

NIL på høring i Stortinget 14. desember 2023 om rapporten Kunstnarkår

I kunstnermeldingen 2022-2023, Kunstnarkår, på side 57, under kapittel 4.5.6, tar departementet til orde for å legge ned stipendkomiteen for interiørarkitekter.

NIL er sekretariat for Statens kunstnerstipends komité SKS-INARK - og står på barikadene for at SKS-INARK skal bestå - og helst styrkes. Se argumentene i kortform nedenfor.
 

Sider