Informasjon og DIBKs vurdering av om norsk utdanning på masternivå for interiørarkitekter tilfredsstiller relevanskravene for søknad om arkitekturprosjektering

Konklusjonen fra Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) foreligger i saken om vurdering av om norsk utdanning på masternivå for interiørarkitekter tilfredsstiller relevanskravene for søknad om arkitekturprosjektering.

Konklusjon
DIBK sin konklusjon for interiørarkitekter og prosjektering arkitektur er at interiørarkitektene fortsetter sin praksis med å erklære ansvar for de arbeider som er aktuelle i den enkelte byggesak. Dette vil være på lik linje med tidligere, da interiørarkitektene søkte kommune om lokal godkjenning på tilsvarende byggetiltak.

ERKLÆR ANSVAR!

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har endelig gitt sin tolkning og konklusjon som ikke gir interiørarkitektene mulighet for å søke sentral godkjenning i forhold til dagens regelverk, til tross for godkjenningen som ble gitt i mars 2018, trukket etter innsigelser fra AiN, AHO, NTNU og NAL. 

NIL fagdag og landsmøte 2019, i Oslo. Påmeldingslenker

I 2019 avholdes fagdag og landsmøte i Oslo. 
Sted: Scandic Vulkan.

WELL: Ny sertifisering vektlegger helse

– Bygningene der vi bor, jobber og studerer, påvirker helse trivsel og effektivitet. Derfor er Well-sertifisering av bygg viktig, sier interiørarkitekt MNIL Beata Brzoza.

 

Sider