Sommerhilsen fra presidenten

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere

Jeg ønsker dere alle en herlig sommer og vil benytte anledningen til å takke for innsatsen og det gode samarbeidet så langt i år. Det har vært et år fylt med betydelige fremskritt og engasjement for å fremme våre medlemmers interesser og styrke vår profesjon.

Ny direktør for Oslo arkitekturtriennale

Styret i Oslo arkitekturtriennale har valgt ny direktør. Valget falt på Line Ramstad, landskapsarkitekt og grunnlegger av organisasjonen Gyaw Gyaw, som arbeider med bærekraftig bygdeutvikling på grensa mellom Thailand og Burma, der hun har bodd i årevis. 

Instagram takeover nil_norge 2024

NIL ønsker å synliggjøre det flotte arbeidet alle dere medlemmer gjør gjennom å invitere kontor over hele landet til takeover på vår IG konto, er det av interesse?
Du kan velge om det er for en uke eller noen dager.
Send oss en e-post

European Council of Interior Architects (ECIA) har to ledige plasser i styret ved neste generalforsamling. Er du interessert?

Det blir to ledige stillinger i styret i september 2024; Jeremy Williams stilling som ordinært styremedlem, samt stillingen som generalsekretær. Arbeidet er frivillig og krever en del tid, men er utrolig spennende for NIL-medlemmer som ønsker å påvirke profesjonen vår på et europeisk nivå. 

Jeremy Williams gir seg etter seks år som styremedlem i European Council of Interior Architects.

Jeremy Williams ble valgt inn i styret i ECIA på generalforsamlingen til ECIA i Antwerpen, Belgia i september 2018. Han gir seg nå i høst etter tre ganger to-årsperioder som er maksimal tid man kan sitte i styret.

I perioden han har vært styremedlem i ECIA har det skjedd svært mye, blant annet har styret lagt planer for et omfattende prosjekt for å styrke profesjonen i hele Europa, søkt støtte om EU-finansiering – og blitt tildelt midler.

Styret i NIL 2024-2025

I NILs landsmøte 18. april 2024 ble det ny styresammensetning.

Finanskomiteen trenger deg!

Landsmøte i NIL 2024 vedtok opprettelsen av en finanskomité som skal ha som fokusområde økonomiske tilskudd.

Sider