Anne Alnæs’ studentpris 2020 ble vunnet av Karoline Skytterholm Gullaksen fra KMD ved UiB
Karoline Skytterholm Gullaksen

Anne Alnæs’ studentpris 2020 ble vunnet av Karoline Skytterholm Gullaksen fra KMD ved UiB

01.10.2020

Anne Alnæs’ studentpris 2020

Fem masteroppgaver konkurrerte i år om Anne Alnæs’ studentpris. Karoline Skytterholm Gullaksen fra Fakultet for Kunst, Musikk og Design, Universitetet i Bergen gikk av med seieren med masteroppgaven «Forbli». Vi gratulerer og ønsker alle som i år har gjort seg fortjent til mastergraden lykke til videre!

Kriterier
Alle studentmedlemmer i NIL som i inneværende år har levert og bestått masteroppgave ved UiB, KHiO eller tilsvarende skole i utlandet, med spesialisering i interiørarkitektur eller møbeldesign, kan delta ved å sende inn masteroppgaven.

Vurderingskriterier
Det legges vekt på at oppgaven bidrar til å fremme interiørarkitektur og/eller møbeldesign på et høyt kvalitativt nivå. Prosjektene skal eksemplifisere god design. God design innebærer at problemstillingene er godt formulert, at funksjoner er grundig analysert og at løsningene er av høy estetisk kvalitet. I tillegg vil juryen bedømme kvalitet på tegninger og presentasjonsteknikk.

Juryens begrunnelse
Vinneren av årets Anne Alnæs’ studentpris berører et tidsaktuelt tema. Juryen opplever oppgaven som sterk, akademisk, realistisk og bærekraftig.

Med utgangspunkt i FNs Bærekraftsmål nummer 11 «Bærekraftige byer og lokalsamfunn» viser oppgaven en dyptgående analyse i samfunnets sterke behov for gjenbruk av eksisterende bygg. Den viser interiørarkitektens rolle i samfunnet med en troverdig og gjennomarbeidet transformasjon av et eksisterende bygg.
Ja, det koster å transformere, men her viser oppgaven at man gir tilbake et bygg med funksjoner som lokalsamfunnet vil ha stor glede av.
Vinneren av årets pris viser en eksepsjonell styrke og kompetanse for faget interiørarkitektur og ringvirkningen av transformasjon – med hensyn til bærekraft, romfunksjoner, estetikk og detaljering. Med en sterk realisme følger man den røde tråden gjennom prosjekteringen av bygget.

Bakgrunn (fra oppgaven)
For meg er det viktig å se verdien i det som allerede eksisterer rundt oss og finne løsninger på hvordan levetiden til våre bygde omgivelser kan forlenges slik at vi i fremtiden kan møte ressursknapphet på en forbedret måte. I dag ser vi en drastisk nedgang av materialressursene og byggenæringen står for hele 40% av dette uttaket (Grønn byggallianse, 2019). Vi går mot en ny virkelighet. Et lineært mønster skal endres om til et sirkulært, og nye systemer skal utvikles.

…..

Målet med prosjektet er å få mennesker til å se verdien i våre bygde omgivelser som består av verdifulle ressurser som vi kan disponere i lang tid. Fra et interiørfaglig perspektiv er hovedmålet i prosjektet å engasjere til mer gjenbruk ved å belyse potensialer for romlige tiltak av bygningskonstruksjon og materialer i eksisterende bygg som kan løse utfordringene som gjør riving til et enkelt valg i dag. Ved å opplyse mennesker om hvor stor påkjenning på miljøet riving av bygg har, kan et nytt syn på eksisterende bygningsmasse etableres.
……..

Problemstilling
Hvordan kan verdien i eksisterende bygninger i fare for å bli revet, formidles ved å presentere potensialene for gjenbruk av konstruksjon og materialer?

Les mer om bakgrunnen for masteroppgaven og et

.

 

Prisen er opprettet til ære for professor i interiørarkitektur, Anne Alnæs, SHKS, som døde i 2003.

Les mer om Anne Alnæs' studentpris