DOGA leter etter Norges beste arkitektur- og designprosjekter. Frist 6. september kl. 13.

Nå kan du igjen søke DOGA-merket for design og arkitektur – landets mest høythengende anerkjennelse av design og arkitektur som skaper verdi for miljø, samfunn og økonomi. Årets søknadsfrist er 6. september kl 13.

Donasjon til NIL fra Vestre, ifbm forlik med Burger King

Nok en gang har Vestre raust latt forlikspenger komme NIL til gode, noe foreningen setter utrolig stor pris på. Tusen takk til Vestre AS!

Søk Innovasjonsprisen, frist 22. juni 2023

Innovasjonsprisen for universell utforming hedrer virksomheter, designere og arkitekter for prosjekter som bidrar til et mer likestilt samfunn.

Sider