Invitasjon til prosjektet NIL + OAT 2019

Vi inviterer alle NIL-medlemmer til innsending av relevante prosjekter for vurdering til NILs utstilling under Oslo arkitekturtriennale 2019.
Svarfrist: Snarest mulig og senest innen 27. mai.

Nå kan du som interiørarkitekt søke DOGA-merket! Frist 10. september

I 2017 ble prisen lansert i ny drakt og med nytt innhold, hvor den viktigste endringen er at interiør- og arkitekturfaget er inkludert. DOGA ønsker flere søknader fra interiørarkitekter for å kunne presentere bredden av hva som skjer i Norge i dag.

Blant alle de flotte prosjektene som er levert til NILs årbok 2019, må det være høyaktuelle kandidater. Ikke vær beskjeden - søk!
Med hilsen daglig leder i NIL

NIL gratulerer RISS as, Landskaperiet as og LPO arkitekter as med Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019!

Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris 2019 tildeles Landskaperiet as, LPO arkitekter as og Riss as for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Lillestrøm (Portalen) og tilliggende offentlig rom.

Arkitektur ut i verden - avslutningskonferansen på DOGA

Internasjonale ambisjoner? Vært ute, vil mer?

 

Norske arkitekter har en høy stjerne internasjonalt, men de fleste jobber lite med prosjekter i utlandet. Erfaringene er spredte og ofte tilfeldige, og få arkitektkontorer i Norge har en internasjonal strategi. Nå har du sjansen til å lære av de beste! DOGA og Innovasjon Norge ønsker velkommen til avslutningskonferansen for eksportprogrammet Arkitektur ut i verden.

 

Dato og tid: 27. mai 2019 kl. 10 - 17

Sted: Hallen, DOGA, Hausmanns gate 16

Pris: Gratis (mot påmelding). Spre gjerne invitasjonen til interesserte kolleger!

Rapport fra NILs landsmøte 6. april 2019

NILs landsmøte 2019 ble holdt på Scandic Vulkan lørdag 6. april. Det var totalt 38 stemmeberettigede tilstede, med 27 fullmakter, totalt 65 stemmer.

Rapport fra NILs fagdag 2019; Green square

GREEN SQUARE; bærekraft – transformasjon – eksperiment - well

Det deltok i overkant av 60 personer på fagdagen på Scandic Hotell, Vulkan. Programmet var imponerende med faglig tunge og dyktige foredragsholdere.
Programkomiteen; Monica D. Heck, Lene Utbjoe og Hans Christian Elverhøi Thomassen hadde truffet meget bra i forhold til aktuelle problemstillinger i tiden.
Deltakerne har i ettertid gitt tydelig uttrykk for hvor stort utbytte de hadde av foredragene som satte i gang viktige og nyttige tankeprosesser.

Designers' Saturday Oslo Awards 2019. Best Talents. Frist: 27. mai 2019.

DS 2019 gjennomføres i Oslo 6. - 8. september.

Designers’ Saturday Oslo inviterer designstudenter og designere i etableringsfasen til å konkurrere om 1., 2. og 3. prisen i designkonkurransen Designers’ Saturday Awards Best Talents 2019.

Designers' Saturday Oslo Awards 2019. Best Interior. Frist: 29. mai 2019.

DS 2019 gjennomføres i Oslo 6. - 8. september.

Best Interior setter vi søkelys på interiørarkitektens fagkompetanse og viktige rolle for funksjon og fleksibilitet, lønnsomme og brukerorienterte løsninger i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle bygg.

Sider