Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI)

16.11.2016
Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) skal være et forum der designere, produsenter, organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og virkemiddelapparat jobber sammen for å fremme norsk møbel- og interiørdesign i Norge og i utlandet.

 

Mål:

 • Norske møbel- og interiørprodusenter skal lykkes bedre kommersielt, og det skal skapes flere vekstkraftige produsenter innen møbel- og interiørdesign i Norge.
 • Flere norske møbel- og interiørdesignere skal samarbeide med norske produsenter, og flere møbel- og interiørdesignere skal kunne arbeide fulltid med sitt yrke.
 • Hele bredden av norsk møbel- og interiørdesign (designere, produsenter og utdanninger) skal styrke sitt omdømme og få et solid fotfeste i verden.
 • Aktørene innen norsk møbel- og interiørdesign skal kommunisere tillitsfullt, jobbe sammen for å fremme felles mål og bidra til hverandres fremgang og suksess hjemme og ute.

 

SMI kan blant annet:                                                                                       

 • Diskutere aktuelle problemstillinger i bransjen, gi råd til de ulike aktørene og foreslå tiltak som fremmer norsk møbel- og interiørdesign (tenketank).
 • Utvikle «årshjul» for aktørene i næringen som bidrar til å samordne nasjonale og internasjonale initiativer og tilstedeværelse (messer, utstillinger, konkurranser osv.)
 • Definere felles suksesskriterier for norsk møbel- og interiørdesign (design som gjennomgående strategi og virkemiddel), og bidra til å formidle dette til alle aktører i bransjen.
 • Koble sammen de ulike aktørene tilknyttet norsk møbel- og interiørdesign slik at det oppstår nye og kreative samarbeidsformer.
 • Påvirke beslutningstakere på alle nivåer til å velge norsk møbel- og interiørdesign.
 • Arrangere frokostmøter, fagdager og/eller debattkvelder for å skape engasjement om norsk møbel- og interiørdesign.
 • Skrive artikler, kronikker og debattinnlegg for å aktualisere norsk møbel- og interiørdesign.
 • Utgi temanotater og «håndbøker» som på forskjellige måter kan bidra til å fremme norsk møbel- og interiørdesign.

 

Medlemmer:

 

 

Sverre Uhnger

Designer

Klubben/Selvstendig designer

Runa Klock

Designer

Klubben/Selvstendig designer

Jonas Stokke

Designer

StokkeAustad

Torbjørn Anderssen

Designer

Anderssen & Voll

Birgitta Ralston

Designer

Ralston & Bau/ Designarena Bergen

Fredrik Torsteinsen

Organisasjon

NIL

Helene Jellestad

Organisasjon

Norsk Industri

Jan Christian Vestre

Produsent

Vestre

Ove Rogne

Produsent

Northern Lighting

Oddbjørn Hatløy

Næringsklynge

Norwegian Rooms

Synnøve Kjerstad

Næringsklynge

Møbelkraft

Hege Henriksen

Kuratering

Norwegian Crafts

Arvild Bruun

Formidling

Norwegian Icons

Dave Vikøren

Utdanning

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Ida Aandal Røijen

Virkem.app.

DOGA

 

 

 

Referansegruppe:

 

 

Eva M. Vincent

Virkem.app.

UD

Susanne Ringdal

Virkem.app.

DOGA

Oscar Kippenberg

Virkem.app.

Innovasjon Norge

__________________________________________________________________________

 

Organisering og finansiering:

Inntil videre er SMI et uformelt nettverk med prosjektstatus. SMI møtes minimum 4-6 ganger i året.

På sikt kan SMI etableres som selvstendig rettssubjekt med eget organisasjonsnummer og demokratisk struktur, der medlemmene (åpent for alle tilknyttet norsk møbel- og interiørdesign) velger et styre.

Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) fungerer inntil videre som sekretariat og dekker mindre kostnader knyttet til møtevirksomhet osv. Gruppeleder er Jan Christian Vestre.

SMI skal fortløpende evalueres og videreutvikles for å hente erfaringer som kan resultere i etablering av et permanent samarbeidsråd.

 

Temanotat nr. 1 fra Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) SMI: Norsk design er en sårt tiltrengt vekstnæring 

Temanotat nr. 2 fra Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) SMI: Designdrevet bærekraft - en fremtidsrettet møbel- og interiørindustri