• Om NIL

Organisasjon

NIL er en landsdekkende interesseorganisasjon med sekretariat i Oslo og ni lokalgrupper. NIL ble stiftet i 1945. Foreningen har i 2016 i underkant av 600 medlemmer. 

Foreningens ledes av et styre med president, visepresident og tre styremedlemmer. Foreningens øverste organ er landsmøtet, som holdes en gang i året. NIL har en studentrepresentant på skolene i Bergen og i Oslo.

Åtte faste komiteer og flere grupper arbeider til enhver tid med aktuelle faglige temaer.

 - bransjens kvalitetsstempel!


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her