• Om NIL

Om NIL

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) er en nasjonal interesseorganisasjon for interiørarkitekter og møbeldesignere på masternivå. Stiftet i 1945. Bare medlemmer av NIL kan benytte MNIL i sin tittel.

 - bransjens kvalitetsstempel!

NIL ivaretar medlemmenes faglige og juridiske interesser og arbeider for å styrke fagene og profesjonens synlighet. Information in english

Foreningens formål

Forretningsidé

Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL skaper verdier for offentlige og private. Vi styrker kundens identitet og utvikler sosiale, estetiske og funksjonelle rom.

Overordnet mål

Interiørarkitekter og møbeldesignere MNIL skal til enhver tid være den foretrukne samarbeidspart ved prosjektering og utvikling av rom, innredninger og møbler.

Oppgaver

  • Ivareta medlemmenes faglige og juridiske interesser
  • Bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign 
  • Være interiørarkitekters og møbeldesigneres talerør utad

NILs medlemmer representerer solid kompetanse innen 

  • Interiørarkitektur
  • Planlegging av interiører, offentlige og private, i nye og eldre bygninger
  • Formgivning av møbler og andre gjenstander for interiør
  • Spesialdesign og design for industriproduksjon
  • Universell utforming

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her