• Om NIL

Æresmedlemmer

Anne Lise Aas Rognlien utnevnt 2015

Æresmedlemmet var i sin yrkeskarriere et faglig forbilde, hadde en allsidig praksis innenfor interiørarkitektur, var et skrivende menneske og en glødende formidler av faget. Hun var spesielt dyktig på fargesetting. Hun har vært medlem i NIL fra fullført eksamen i 1949.
Anne Lise Aas har ved sin fagutøvelse og sin skrivende virksomhet medvirket til at faget ble videreutviklet, har høstet anerkjennelse og bl.a. blitt tildelt Jacob-prisen i 1973.

Hun representerer prototypen på de tidligste interiørarkitektene som «søkte å fremme en sunn og enkel livsstil med rot i nordiske tradisjoner» gjennom å være arkitekt for utstillinger av møbler, brukskunst, arkitektur. Hun har gjennom forfatterskap og foredrag bidratt til å skape en vakrere hverdag.

Utdannet Interiørarkitekt, SHKS 1946 og Skole for Boliginnredning i København 1949.

Arbeidet for:
Knut Knutsen fra 1949-1952
Karen og Odd Brochmann i 1953-1955
Den norske husflidsforening fra 1955-1962

Egen praksis i Oslo fra 1962, hvor hun har utført innredningsoppdrag, tegnet møbler, mindre tregjenstander, tekstiler, glass og lamper.

Tildelt Jacob-prisen i 1973, Artikler i Urd, Bonytt, Arkitektnytt, Fortidsvern og Norsk Husflid.

Hun har skrevet og redigert bøkene Bonytt Idébok 1969 og Rom og møbler gjennom 50 år til NILs 50-årsjubileum i 1995.

Trinelise og Sven Ivar Dysthe utnevnt 2015

Æresmedlemmene utnevnes som en enhet da de alltid har arbeidet i nær symbiose. De to utgjør som fagpersoner et kreativt og sterkt team med hans tekniske og hennes administrative og formidlende evner. De sier selv at "hun er ånden, han er hånden".

De har samme fagbakgrunn og har jobbet sammen i kreative prosesser i Dysthe industridesign fra 1963. Dysthe industridesign er kjent for møbeldesign og mange bestselgende møbelikoner. Enkelte av produktene var banebrytende i sin tid med nye materialkombinasjoner. Noen av produktene har vært i uavbrutt produksjon fra 1960-tallet og frem til i dag, andre av møblene er tatt frem igjen og på ny satt i produksjon.

Trinelise Dysthe (født 1933)
Utd. Skolen for boliginnredning i København

Forfatter, skribent, journalist og samarbeidspartner i Dysthe Design as
Har forfattet:
Artikkelforfatter i boka ”Trekk i århundreds ansikt”, Schibsted forlag     1982
Artikkelforfatter i NILs jubileumsbok ”Rom og Møbler gjennom 50 år”    1995
”Hjemme i Norge”, medforfatter Gunvor Øverland Bergan,
Cappelen  Forlag                                                                             1994
Artikkelforfatter i boka ”Et liv i form”                                                  2000
”Tingenes Århundre”, medforfatter Gunvor Øverland Bergan,      
Gyldendal Norsk forlag                                                                      2003
Artikkel i jubileumsboken ”Framtiden Formes”
Institutt for Industridesign                                                                 2009
Artikkel i boka Dysthe Design Swinging 60
Arnoldsche Art Publisher                                                                     2013

Trinelise har tilleggsutdannelse i sosiologi, hun har vært tilknyttet Aftenpostens kulturredaksjon som designjournalist og spaltist, og har gjennom flere år bidratt med artikler om designarkitektur og miljø i fagpresse og flere magasiner.

Artikkelforfatter i Aftenposten, Dagbladet og Bonytt over ca. 15 år.

Medarbeider og inspirator i Dysthe design med sin mann Sven Ivar, samtidig som hun hadde sin egen karriere som formidler av kunst, design og arkitektur.

Sven Ivar Dysthe (født 1931)
Han har bidratt til en banebrytende virksomhet innenfor møbeldesignfaget og industridesign. Dette har ført til at norsk møbeldesign og industridesign har fått internasjonal anerkjennelse. Han har gjennom sin utøvelse av møbeldesignfaget vist at han forstår arkitekturen og ført til en helhetlig tankegang og løsninger i samarbeid med sin kone, interiørarkitekt Trinelise Dysthe.

Svennebrev i snekkerfaget i 1950 dannet en stødig plattform for senere karriere.

Teoretiske studier ved Royal College og Art i London med master som Industridesigner i 1953, deretter to år ved Oslo Arkitekthøgskole 1961-63.

Ansettelse i to år hos Københavnarkitektene With og Møllegård Nilsen

Møbeldesigner hos snekkermesterne Hiorth og Østlyngen 1956-57,

Ansatt arkitekt Reidar Lund 1957-58 før han etablerte egen praksis fra 1958

Tegnet for Møremøbler/Foraform

For Dokkamøbler med stolen 1001 i 1960

Laminette 1964 for Møremøbler

Møbler for vestibylen i Hennie Onstads museum 1968

Som industridesigner har Sven Ivar Dysthe tegnet produkter som skibindinger, bilhenger, søppelcontainer, kompressoraggregat mm.

Offentlige oppgaver igjen i 1990 årene

1. premie i Luftfartsverkets designkonkurranse om sittemøbler i vente- og avgangshaller, stolen Sakron i 1994 og ventemøblet Gardist i 1996

Sven Ivar Dysthe har høstet en rekke norske og utenlandske priser for sitt møbeldesign.
Tildelt Jacob-prisen i 1986, Norsk Forms pris.
Han ble kåret  til Ridder av første klasse av den Konglige Norske St.Olavsorden i 2010 for sin innsats for norsk møbelindustri.
Han ble også presentert på en separatutstilling i Nasjonalmuseet sommeren 2013, denne er nå en vandreutstilling.

 

Aud Dalseg utnevnt i 2011

Aud Dalseg, født 5. desember 1938 i Oslo, ble utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole. Aud er en av Norges mest markante og produktive utstillingsarkitekter. Hun har i over 40 år arbeidet innenfor dette krevende spesialområdet. Hun har arbeidet med utstillingsarkitektur både som frilansutøver og som ansatt i Norsk Designcentrum 1968 - 75, Forsvarsmuseet 1980- 81, Landsforbundet Norsk Brukskunst 1981 - 92 og Norsk Form fra 1993 til hun ble pensjonist i 2005. Aud Dalseg er fremdeles i Norsk Form hvor hun arbeider delvis med egne prosjekter.

I 15 år hadde Aud Dalseg ansvaret for sommerutstillingene på Maihaugen. Mange av dem har vært på vandring i Norge og i andre land. Hun har gjennom hele karrieren skapt utstillinger med små økonomiske midler, både i og utenfor etablerte institusjoner. Ikke-kommersielle utstillinger for et stort publikum har vært ledetråder gjennom hele hennes virke. "Utstilling handler om å gi visuell ramme rundt produkter, ta rommet i besittelse, iscenesette en idé og fortelle en historie. Spille på humor, estetikk, være opplærende".

  • Jacob-prisen 1985. (Jacob-prisen, æresbevisning innen norsk formgivning, utdelt siden 1957.)
  • Statens kunstnerstipend 1985
  • Oslo Bys kulturstipend 1993
  • Norsk Kulturråds kulturstipend 2009
  • Æresmedlem i Norske Brukskunstnere
  • Medforfatter i boken: Interiør - Planlegging og innredning av boligen. NKS-forlaget 1978
  • Presentert i NIL- årboken:

1993: Norsk Form
1997: Norsk Form
1998: Utstilling på Maihaugen
2007: Norsk Form
2008: Utstillinger i Lom og Skjolden. Gutta på tur-  Grieg, Beyer og Røntgens møte med Gjendine i Jotunheimen 1891.

   Aud er svært aktiv i GIG (Gamle Interiørarkitekters Gruppe), ikke minst med programutvikling.

 

 

Bjørn A. Larsen, utnevnt i 2005

Interiørarkitekt, møbeldesigner og industridesigner Bjørn A. Larsen visste allerede som 14-årig oslogutt at han ville bli interiørarkitekt. Far var snekker, og tegningslæreren på skolen tok klassen med til Kunstindustrimuseet i 1940. Det var mye som appellerte til ham både i museet og ved Kunst- og håndverkskolen i samme hus. Åtte år senere tok han diplomen der – og ble ganske raskt engasjert som lærer ved skolen (av Arne Korsmo) på fagfeltene møbelkomposisjon og hjeminnredning. Noen år senere ble han overlærer og fra 1973 professor. I denne stillingen ble han helt til 1994 – men fra 1952 drev han i tillegg sin egen praksis som interiørarkitekt og industridesigner. Bjørn A. Larsen innredet blant annet Asker rådhus, Chateau Neuf, Veritas og Norges Bank, han omregulerte og innredet Studenterlunden og skapte et sagnomsust kultur- og servicebygg med mange funksjoner av et gammelt potetbrenneri ved Randsfjorden. Hans kontormøbler har solgt enormt gjennom årene, og de gode stolene i Nationaltheatret og Det Norske Teatret er, som vi alle vet, hans.

Bjørn A. Larsen sier selv at han har likt kontrastene i sin formgivervirksomhet; i en periode jobbet han samtidig med en spade for fjellsikringstjenesten og Dronning Mauds draktgalleri i Kunstindustrimuseet. Hans dørvridere for Trio, som i en variant ble tegnet for Erling Viksjøs nye regjeringsbygg, vant gullmedalje ved Triennalen i Milano 1957, og ti år etter utviklet han et annet nyttig basisprodukt: snøskyveren Snedy, som ble et helårsprodukt takket være sin form og to avtagbare hjul. Den produseres nå av Fiskars og har fått navnet Mover.

Bjørn A. Larsen var styreleder i NIL fra 1965 til 1968 og har hatt flere andre tillitsverv innenfor fagområdene.  Sakset fra: Arkitektnytt 2005/09

 

 

Solveig Lønne Christiansen, utnevnt i 2005

Solveig Lønne Christiansen tok sin utdanning i Danmark i slutten av 1940- og begynnelsen av 1950-årene da noen av de store, modernistiske forbildene innen design og arkitektur der hadde begynt å sette sine varige spor. Solveig lot seg inspirere av det som lå i den voksende Scandinavian Design-kulturen. Men også det som skjedde i fjerne kulturer innenfor vårt fagfelt, som for eksempel den japanske, var Solveig opptatt av. Gjennom livet har hun fortsatt å hente inspirasjon og kunnskap på reiser til fjerne strøk, gjerne med både skrive- og malesaker med på turene. I Norge har hun samarbeidet med sin arkitektmann Alex Christiansen om utbygging av store boligfelt som Romsås, Lysejordet, Nordseter og Tjensvoll i Stavanger.

I tillegg til sitt virke som interiørarkitekt, utstillingsarkitekt og designer er Solveig aktiv som billedkunstner, journalist og forfatter. Hun var gjennom mange år en høyt verdsatt interiørmedarbeider i Byggekunst, og NIL har hatt gleden av å få ha henne som redaktør av organisasjonens årbok i hele 12 år. Under hennes tid som redaktør vokste boken både i omfang og opplagstall, og den ble etter hvert velkjent og velrenommert som den best tenkelige synliggjøring av medlemmenes kompetanse. Boken har vært et uvurderlig hjelpemiddel i markedsføringen av interiørarkitektenes og møbeldesignernes tjenester. Dette førte også til at årboken vår ble, og fortsatt er, et fremragende annonseorgan for bransjen, og salget en ikke ubetydelig inntektskilde for NIL. Vår lille gruppe av annonseselgere kunne alltid stole på Solveig – orden, forutsigbarhet og kvalitetsbevissthet var hennes varemerker her som på så mange andre områder! Sakset fra Arkitektnytt 2005/09.

 


Aase Lørup Jørgensen, utnevnt i 1995

Aase Lørup Jørgensen var en av stifterne av Interiørarkitektenes forening, IAF i mai 1945. Som nyutdannet og medlem av studiegruppen på SHKS, holdt de studieaktiviteten gående i krigsårene. Senere ble hun sentral i opplysningsarbeidet om hvordan man kunne bedre sine hjemlige omgivelser, spesielt sunnhetsmessig, og primus motor for de store boligutstillingene i Foreningen brukskunstens regi.

 

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her