• Om NIL

Nordiske kollegiale regler

Vedtatt på nordisk møte i København 22. og 23. april 1967:

 1.  Når et medlem arbeider innenfor yrket i et av de øvrige nordiske land, er medlemmet pliktig til å underkaste seg de regler for yrkesutøvelsen som gjelder i vedkommende land.

 2.  Medlem av en nordisk forening som midlertidig er bosatt i et annet nordisk land, har rett til på ansøkning å nyte fulle medlemsrettigheter – bortsett fra valgbarhet, stemmerett og bruk av foreningens initialer – i oppholdslandets forening som herfor kan beregne en rimelig godtgjørelse.

 3.  Søker en person, bosatt i et av de nordiske land opptak i et annet nordisk lands forening, skal denne forening henvende seg til styret i det land hvor han/hun er bosatt. Søknaden bør ikke innvilges med mindre dette styret har samtykket.

 4.  Et medlem må ikke anlegge sak mot eller offentlig angripe en kollega uten først å ha søkt tvisten bilagt gjennom sin forenings styre, som eventuelt opptar kontakt med motpartens forenings styre.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her