Her finner du utlysninger fra Doffin.

  • Konkurranseutlysing

Kunngjøring om konkurranse: Nytt sykehus i Drammen

Sykehusbygg HF inviterer på vegne av Helse Sør-øst RHF til tilbudskonkurranse for Nytt sykehus i Drammen. Denne anskaffelsen inkluderer ARK, I-ARK og LARK.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  15/08/2017
Lokal tid:  12:00

Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum kunngjør konkurranse

Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum, søker arkitekt og interiørarkitekt for rehabilitering av Båthallen med tilpasning til ny utstilling.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  29/06/2017
Lokal tid:  13:00

Oslo Design Fair og Heymat inviterer til designkonkurranse

Tre finalister stilles ut på messen i august og vinneren kåres gjennom avstemming blant messedeltakerne. Premien er 35 000 kroner og vinnermatten tas inn i Heymats kolleksjon.

Innleveringsfrist 15. juni 2017

Veiledende kunngjøring fra Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF skal på vegne av landets helseregioner gjennomføre en nasjonal anskaffelse av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Estimert dato for publisering av kunngjøring av konkurranse:

04/09/2017

Kunngjøring om konkurranse: Bømlo kommune søker interiørarkitekt

Bømlo kommune har behov for en interiørarkitekt som skal være med i prosessen med å prosjektere løst inventar til Bremnes ungdomskule (BUS).

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  21/04/2017
Lokal tid:  12:00

Utenriksdepartementet utlyser konkurranse: Anskaffelse Interiørarkitektfaglige tjenester

Utenriksdepartementet, heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til deltakelse i åpen anbudskonkurranse innen interiørarkitektfaglig arbeid for utvikling og beskrivelser av innrednings- og møbleringsprosjekter.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  10/04/2017
Lokal tid:  12:00

Kunngjøring om konkurranse: Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg skal inngå parallelle rammeavtale for arkitekttjenester, interiørarkitekttjenester, prosjekteringsgruppeledelse og tilgrensende oppgaver.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse

Dato:  30/03/2017
Lokal tid:  12:00

Kunngjøring om konkurranse: Stange kommune

Stamge kommune inviterer til konkurranse om rammeavtale for rådgivende ingeniører, arkitekter og tilsvarende tjenester.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

25.01.2017 - 13:00

Veiledende kunngjøring: Undervisningsbygg Oslo KF

Parallelle rammeavtaler for prosjekteringstjenester - arkitekt og tekniske rådgivere.
Merk at dette er en veiledende kunngjøring for å gjøre markedet oppmerksom på kommende konkurranser og det er derfor ikke knyttet dokumenter til kunngjøringen.

Konkurransene vil bli kunngjort i midten av januar 2017.

 

Kunngjøring om konkurranse: Norges Bank

Norges Bank inviterer til åpen anbudskonkurranse: Prosjektleder/interiørarkitekt for moderne arbeidsplasskonsept i Norges Bank

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

03.01.2017 - 12:00

Kunngjøring om konkurranse: Rammeavtale på rådgivertjenester for bygg og eiendom

Oppland Fylkeskommune ønsker inngåelse av rammeavtale. Åpen anbudskonkurranse

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

20.12.2016 - 12:00

Kunngjøring om konkurranse: Setermoen-Ombygging av vernede bygg til kvarter

Forsvarsbygg Utvikling Nord inviterer til åpen anbudskonkurranse: I forbindelse med ombygging av vernede kaserner til kvarter i Artillerileiren på Setermoen, skal det detaljprosjekteres og utarbeides konkurransegrunnlag for en generalentreprise.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

05.01.2017 - 14:00

Kongsberg kommunale Eiendom KF utlyser konkurranse om parallelle rammeavtaler for rådgivertjenester Arkitekt (ARK/ IARK)

Kongsberg kommunale eiendom KF skal anskaffe rådgivertjenester for ARK/IARK. Kongsberg kommunale eiendom KF er en stor eiendomsforvalter med ansvar for ca 120.000 kvm bygningsmasse. Prosjektporteføljen er variert og består av både små og store prosjekter, nybygg eller rehabiliteringsoppgaver av varierende omfang. Antall og omfang av vil være avhengig av det vedtatt investeringsbudsjettet.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

22.12.2016 - 12:00

Bergen og Omland havnevesen inviterer til åpen anbudskonkurranse

Gjelder anskaffelsen en rammeavtale.
Rammeavtalen vil omfatte arbeid i forbindelse med vedlikehold og rehabilitering av Oppdragsgivers eksisterende bygningsmasse. Arbeidet dreier seg hovedsakelig om kjøp av renovering og innredning av f.eks. kontorer, men kan omfatte mindre ombygginger som leder til endring av takprofiler/fasader.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

10.10.2016 - 14:00

Kunngjøring om konkurranse: Universitet i Agder

Universitetet i Agder skal gå til anskaffelse av interiørarkitekttjenester i forbindelse med etablering av nytt spisested / serveringspunkt i Vrimlehallen på Campus Gimlemoen i Kristiansand.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

5.10.2016 - 12:00

Kunngjøring om konkurranse: Smøla barne og ungdomsskole - Prekvalifisering av interiørarkitekt

Smøla kommune inviterer til begrenset anbudskonkurranse.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

16.09.2016 - 12:00

Kunngjøring om kokurranse: prosjektering av Eidsvåg skole

Bergen kommune utlyser prosjektering av Eidsvåg skole

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

22.09.2016 - 14:00

Kunngjøring om konkurranse: Iglemyr svømmehall

Sandnes kommune utlyser konkurranse om Iglemyr svømmehall

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

18.08.2016 - 11:00

Kjøp av prosjekteringsgruppetjenester demenssenter Bergheim

Lagt ut 06.06.2016

Halden kommune ønsker tilbud på prosjekteringstjenester gjeldende demensboliger på Bergheim. Følgende fagområder skal omfattes i gruppekontakten:

• Prosjekteringsgruppeleder (PGL) • Arkitektarbeider (ARK) • Brannrådgiver (RIBR) • Støy/akustikk (RIA) • Landskapsarkitekt (LARK) • Interiørarkitekt (IARK) • Byggeteknikk (RIB) • VVS-teknikk (RIV) • Elektroteknikk (RIE) • Bygningsfysikk

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

15.08.2016 - 13:00

Konkurranse: Rammeavtale med Oslo Havn KF

Anskaffelsen gjelder rammeavtale på kjøp av:

• Arkitektur, ARK - bygning og arealplan

• Landskapsarkitektur, LARK – landskap og arealplan

• Prosjekteringsgruppeledelse, PGL

• Prosessledelse, P

• Interiørarkitektur, IARK

• Visualisering og illustrasjon

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

10.03.2016 - 10:00

Totalrehabilitering av kanselliet i Washington

Statsbygg ber om tilbud innen arkitekt- og interiørarkitektfaglige tjenester knyttet til totalrehabilitering av kanselliet i Washington.

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

29.02.2016 - kl 10:00

Staup Helsehus og Omsorgsboliger i Åsen - prekvalifisering av interiørarkitekt.

Frist for prekvalifisering: fredag 12. februar 2016 kl 10:00.

Fredsfront, konsulenttjenester design- og gjennomføringskompetanse for utstilling

Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse

18.05.2015 - 12:00

Anskaffelse av interiørkonsulent

Frist: 17.03.2015 - 12:00Oppdragsgiver: RiksrevisjonenInteriørkonsulenttjenester i forbindelse med flytting til nye lokaler

Arkitekttjenester Region Nordhordland Helsehus IKS

Frist: 10.04.2015 - 12:00Oppdragsgiver: Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Prosjekteringsytelser for prosjektet «Utvidelse Tveit kirke»

Delkontraktnummer: 6  Tittel: Kunst og interiørKort beskrivelse:• Kirkekunst inklusive integrering mot bygg og interiør• InteriørarkitektFrist: 09.03.2015 - 12:00Oppdragsgiver: Askøy kirkelige fellesråd

Anskaffelse av møbler og kontorinventar

Frist 09.03.2015 - 14:00 Oppdragsgiver: Direktoratet for nødkommunikasjon

v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her