• NIL mener

NIL mener: Arkitekturdagen 2017 - med store forhåpninger

Arkitektnytt nr. 04/2017

Det nære samarbeidet mellom NAL, NIL og NLA fortsetter, og vi er i ferd med å få flere spennende samarbeidsprosjekter på plass.

Vi har kommet til enighet om å arrangere Arkitekturdagen 2017 sammen.

NIL mener: Identitet og organisasjonsbygging

Arkitektnytt nr. 03/2017

Vi ser en økende tendens til at bedrifter, store som små, er på jakt etter sin identitet, sitt DNA.
Hvem er vi, hvem skal vi bli, hva skiller oss fra de andre? Det brukes millioner, for ikke å si milliarder på selvgransking, markedsanalyser og bedriftsmanualer som skal rettlede gjennom et stadig mer skiftende marked.

NIL mener: Hvor går grensen?

Arkitektnytt nr. 02/2017

Alle ønsker å holde seg oppdatert. De fleste er sin rolle bevisst.  Men rolleforståelse og grensesetting kan være vanskelig. Leverandører er viktige samarbeidspartnere som har sin jobb å gjøre og ønsker et tettest mulig samarbeid med blant annet interiørarkitekter.

NIL mener: NILs årbok - historien

Arkitektnytt nr. 01/2017

NILs årbok kom første gang ut i 1986. Det var daværende president i NIL, Benedicte Aars-Nicolaysen som lanserte ideen om en utadrettet årbok som skulle gjøre medlemmene synlige i markedet og samtidig forsøke å møte oppdragsgivere på deres premisser.

 

Den første årboken fra NIL 1986-1987 "Det å redusere byggebudsjettet ved å fjerne interiørarkitekten er som å slanke kroppen ved å fjerne en arm"

NIL mener: SMI - Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign

Arkitektnytt nr. 11/2016

På tampen av fjoråret ble det holdt et åpent møte på DogA om internasjonal profilering av norsk design og industri som resulterte i etableringen av Samarbeidsrådet for norsk møbel- og interiørdesign (SMI).

 

 

NIL mener: European Council of Interior Architects (ECIA) General Assembly 2016

Arkitektnytt nr. 10/2016

Årets General Assembly foregikk i Sveits med den sveitsiske landsbygda som bakteppe. Fra Zürich gikk turen til Ittingen hvor vi ble innlosjert i klosteret Kartause. Derfra gikk turen videre ut på landsbygda for å spise middag hjemme hos VSI.ASAIs president Thomas Wachter. En hyggelig kveld og en fin måte å bli kjent med de andre delegatene.

NIL mener: Nye NIL

Arkitektnytt nr. 09/16

I sommer har NIL invitert medlemmene til workshops for å diskutere hva NIL skal være i fremtiden. Arbeidet er påbegynt, og det er viktig at alle deltar i denne prosessen. Sammen har vi alle muligheter for å skape et velfungerende, samarbeidsorientert NIL-nettverk som jobber sammen på kryss og tvers i hele Norge - og som løfter hverandre og faget frem og opp!

Vi har kalt dette Nye NIL.

NIL mener: NIL på barrikadene

Arkitektnytt nr. 08/2016

Hvordan skaffe interiørarkitektene og møbeldesignerne den posisjonen profesjonene fortjener?

Svaret er hardt, systematisk arbeid over tid! Arbeid satt i system, med klare mål – og koordinert innsats av kompetente medlemmer, styre og administrasjon.

Siden det ikke ble noe av en ny, felles organisasjon for alle arkitekter og møbeldesignere – jobber NIL videre med å rulle ut aktiviteter som har vært planlagt over tid.

NIL mener: Statlig innkjøpsfond for design

Arkitektnytt nr. 07/2016

Designerens kår i Norge ble nylig beskrevet i D2: «Mens norsk design hylles i utlandet, sliter prisvinnende designere her hjemme med å få endene til å møtes.» Spriket mellom designerens status, faktisk inntekt og offentlige støtteordninger, får ikke konsekvenser bare for den enkelte designer, men også for designformidling på nasjonalt nivå.

NIL mener: Det lokale engasjementet

Arkitektnytt nr. 06/2016

Det har vært mye skriverier i Arkitektnytt om «dagen derpå» og om den havarerte prosessen rundt ny felles organisasjon. Det er ikke til å legge skjul på at det ikke ble det utfallet de fleste NILere ønsket, men som det har vært påpekt tidligere, så har ikke arbeidet vært forgjeves. Det er etablert en sterkere samarbeidsplattform med NAL og NLA som følge av prosessen.

NIL mener: Påfyll i nord

Arkitektnytt nr. 05/2016

Når vi tar frem globusen og tar en titt på hvor det er vi hører hjemme på kloden, er Norge en sterk kandidat for «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». Zoomer man inn mot Tromsø, blir sannsynligheten for å finne siviliserte samfunn enda mindre, men her har vi både universitet, sykehus, industri og kultur. Her finner vi også sosialt engasjement og entreprenørånd.

NIL mener: Veien videre

Arkitektnytt nr. 04/2016

Med hele syv år i styret, derav tre som president, har jeg fått gleden av å være med på å påvirke og prege NILs utvikling. Nå står NIL ved nok et viktig veiskille. Vi feiret i 2015 NILs 70-års jubileum og antok da at det kunne være det siste store jubileet for NIL.
Siden ønsket om en ny, felles organisasjon allikevel ikke lar seg gjennomføre, vil NIL fremover fokusere på utvikling av egen forening - og sikte mot nye jubileer.

NIL mener: Det skrevne ord

Arkitektnytt nr. 03/2016

Faglitteratur knyttet til interiørarkitektur og møbeldesign i Norge er noe vi trenger mer av. Noen få bøker er utgitt, men vi skulle hatt så mye mer. For i tillegg til at faget er svært mangfoldig, er også det under modernisering og utvikling. Faget profesjonaliseres, det vokser og fasetteres. Det er derfor nå viktigere enn noensinne å få dokumentert fagutviklingen og hvordan interiørarkitekter og møbeldesignere utøver sitt virke.

NIL mener: Think global - act local

Arkitektnytt nr. 02/2016

Begrepet «Think global - act local» dukker opp i mange sammenhenger. Oftest har vi kanskje hørt det brukt i miljøspørsmål, men det knyttes også til undervisning og næringsliv.

 

 

Kan vår profesjon bidra når mennesker er på flukt?

Arkitektnytt nr. 01/2016

Interiørarkitektur handler om mer enn å skape vakre, velfungerende rom og tidsmessig design. Evnen til å skape fysiske omgivelser som oppleves som gode og trygge for mennesker er viktig og bør være sentral i prosjekteringsprosessen.

NIL mener: Landsmøte 2016 og faglig påfyll

Arkitektnytt nr. 11/2015

 

 

 

 

 

Faglig utviklingsarbeid

Arkitektnytt nr. 09-10/2015

Veiledere for konkurranseutlysning av interiørarkitekt- og møbeldesigntjenester

Faglig utviklingsarbeid i NIL


Arkitektnytt nr. 09-10/2015

Budsjettpost for faglig utviklingsarbeid i budsjettet 2015

Foreløpig ingen utgifter – kun arbeidsinnsats

NIL mener: Generalforsamlingen til European Council of Interior Architects (ECIA) avholdt i Oslo

Arkitektnytt nr. 09-10/2015

For første gang ble den årlige generalforsamlingen til European Council of Interior Architects (ECIA) avholdt i Norge. Intensjonen bak valg av forskjellige vertsland er å prøve og tilrettelegge for en kombinasjon av aktuelt faglig innhold i tillegg til generalforsamlingen. Det var derfor naturlig å legge møtet til Oslo samtidig med Designers Saturday-helgen 4. - 6. september.

NIL mener: Misforhold mellom behov, bachelorplasser og masterplasser

Arkitektnytt nr 08/2015

Sommerferien er over og skolene fylles opp igjen av forventningsfulle elever. Elever med forventninger til faglig innhold og utbytte av studiet og til fremtidig yrkesutøvelse.

 

 

NIL mener: Ka-det-va-du-sa?

Arkitektnytt nr. 07/2015

Det er sikkert flere enn meg som fra tid til annen sukker tungt og blir litt oppgitt og skuffet over oppdragsgivere og byggherrer som ikke forstår å verdsette de gode løsningene vi presenterer for dem.

Konseptene plukkes fra hverandre av oppdragsgiverens brukergrupper, de supersmarte gjennomtenkte løsningene blir tilpasset leverandørenes løsninger, og budsjettene krymper og krymper. Vi som planleggere sitter i etterkant og lurer på hva som egentlig skjedde med prosjektet.

NIL mener: NILs 70 års markering med utnevnelse av æresmedlemmer

Arkitektnytt nr. 06/2015

29. mai var over 100 feststemte gjester, både medlemmer og inviterte gjester, samlet på Ekebergrestauranten og NILs jubileumsfest med høytidelig utnevneles av æresmedlemmer.

NIL mener: Å være synlig er nødvendig for å lykkes som designer

Arkitektnytt nr. 05/2015

Den norske møbel- og innredningsindustrien er i dag ikke stor nok alene til å engasjere et levedyktig designmiljø. Derfor er unge, norske designere nødt til å forholde seg til et internasjonalt marked.

 

NIL mener: NIL 70 år i 2015

Arkitektnytt nr. 04/2015

NIL har 70-årsjubileum i 2015, og vi finner det naturlig å reflektere over de endringene som har funnet sted for interiørarkitekten, faget og organisasjonen.

NIL mener: Ny felles organisasjon? Hver stemme teller!

Arkitektnytt nr. 03/2015

Samarbeidsprosjektet om en ny felles organisasjon for alle arkitekter fortsetter, og vi nærmer oss en ny viktig milepæl: behandling i øverste besluttende organ i hver av de tre organisasjonene.

Etiske holdninger og prinsipper

Arkitektnytt nr. 02/2015

Etiske holdninger og prinsipper er viktig når man skal være, og fremstå som, en profesjonell interiørarkitekt. Nåløyet for å bli medlem i NIL er trangt for å sikre at medlemsmassen består av kompetente og seriøse utøvere.

Praktikantordning - eller ikke, prosess i NIL

Arkitektnytt nr. 01/2015

Av og til kommer det henvendelser til NIL om foreningen eller medlemmene våre har en ordning med praktikantstillinger. For tiden har vi ikke en slik ordning, og ender opp med å oppfordre dem til selv å kontakte interiørarkitektfirmaer eller møbeldesignere for å be om en slik plass.

Bærekraftig interiørprosjektering - fra vugge til grav

Arkitektnytt nr. 11/2014

Hvem ønsker ikke å kunne skilte med bærekraftige interiører og innkassere poeng for å være fremtidsrettet og bevisst sine valg? Men hvordan går man frem for troverdig å dokumentere at interiørprosjektet er bærekraftig?

Interiørarkitektur og prosjektledelse

Arkitektnytt nr. 10/2014

I vår bransje har vi tradisjonelt betraktet prosjektledelse som et nødvendig onde, og som en påtvunget ordning som følge av vekst. Vi har vært selvlærte ledere og styrt våre prosjekter basert på erfaring og magefølelse.

NIL sett med europeiske øyne

Arkitektnytt nr. 09/2014

17. - 21. september reiste det mange NILere, norske designere, arkitekter og andre formgivere til London.

 

 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her