• Om NIL

GIG - Gamle Interiørarkitekters Gruppe

GIG ble stiftet i 2003 med Brit Ismar som initiativtager, og har siden hatt 9-10 møter pr. år. Møtene holdes første onsdag i måneden fra kl.13 til 15, enten i Arkitektenes Hus, Josefines gate 34 eller på befaringer/utflukter.

Programmet og fremdriften av gruppen er et kollektivt ansvar og programmet legges på et felles arbeidsmøte. En eller to kontaktpersoner velges for 1-2 år om gangen som ledergruppe, mens arbeidet med det praktiske i forbindelse med gjennomføring av møtene og utfluktene fordeles på medlemmene.

Ved spesielle større arrangement kan det være mulighet for å ta med ektefelle/venn, disse betaler sine kostnader direkte. Stedene vi besøker bør hvis mulig være tilgjengelige for funksjonshemmede.

GIG´s kontingent (for tiden kr. 500) innkasseres sammen med NIL- kontingenten. Kontingenten dekker porto, servering, blomster/vin som honorar til foredragsholdere, gaver og tilskudd til utflukter.

GIG holder NILs sekretariat underrettet om møtevirksomheten slik at den kommer med i kalenderen på NILs hjemmesider og i Arkitektnytt.

Oslo 02.03.2011

Brit Ismar

Gunvor Øverland Bergan

Benedicte Aars-Nicolaysen

_____________

10.12.2015

Fra 2006 fungerer Aud Dalseg som programkoordinator sammen med Benedicte Aars-Nicolaysen. I løpet av disse årene har GIG arrangert 88 møter. For tiden er 24 pensjonerte NILere medlem av GIG.

Nye hyggelige og aktive medlemmer ønskes velkommen.

Lyst til å være med?

Kontakt NIL.

Aud Dalseg

Benedicte Aars- Nicolaysen

 

GIGs statutter


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her