• Om NIL

Hvorfor bruke en møbeldesigner MNIL?

Møbeldesignere arbeider med design av møbler for industriell fremstilling og med spesialdesign.

Finn møbeldesigner

Møbeldesigner MNIL - kjernekompetanse

Mal for å utlyse konkurranse i møbeldesign

Møbeldesignere formgir møbler for privat og offentlig bruk. Møblene produseres av både norske og utenlandske produsenter eller i designernes egne verksteder. Produkter designet av møbeldesignere MNIL forhandles både nasjonalt og internasjonalt.

Møbeldesignerne har spesialkunnskap om idéuvikling, formgivning, konstruksjon, ergonomi og materialkunnskap. De ivaretar både fysiske og emosjonelle behov. Med denne fagkompetansen skaper de i samarbeid med andre eksperter møbler for et internasjonalt marked. Møbeldesigneren evalueres etter følgende kriterier (fra "Design mellom stoler...- en fagbok om møbeldesign" av Svein Gusrud):

 • Konsept/ hovedidé (idémessig bærekraft i en overordnet sammenheng)
 • Funksjonalitet/ ergonomi (om gjenstanden tilfredsstiller fysisk rekkevidde, allmenne kroppsmål og motoriske behov)
 • Anvendt form/ komposisjon (helhet, dimensjoner og proporsjoner)
 • Materialvalg/ maskinell og/ eller manuell bearbeiding av valgte materialer
 • Produktsemantikk (hva gjenstandens form/ farge/ tekstur signaliserer i seg selv)
 • Tegninger (arbeidtegninger/ detaljer/ 3D-visualisering/ tydeliggjøring)
 • Modell (utført som skalamodell eller anvendbar i full størrelse)
 • Etikk (kopiering/ har lignende vært publisert tidligere?)
 • Hensynet til universell design
 • Holdbarhet (styrketester/ varighet som klassiker/ døgnflue)
 • Miljøet (resirkulerbarhet/ gjenbruk)
 • Realiserbarhet (produksjon/ salg/ nasjonalt/ internasjonalt)
 • Anvendelighet i en situasjon (til rominnredning, privat og/eller offentlig, inne eller ute)

Hvordan engasjere en møbeldesigner MNIL?

Medlemmer av NIL arbeider i alle deler av landet og kan søkes opp i NILs medlemsbase. Det kan søkes på fagområder, personnavn, firmanavn osv. Det kan også gjøres geografiske søk. Mange medlemmer har lagt ut prosjekter de har gjennomført. 


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her