• Medlemskap

Opptakskrav

Medlemskap i NIL krever

Mastergrad

At du har Mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst- og designhøgskolen i Bergen eller tilsvarende fra høgskole/ universitet i andre land.

Se aktuelle læresteder i Norge og Norden.

Oversikt over søsterorganisasjoner i den europeiske hovedorganisasjonen for interiørarkitekter (ECIA), kontakt disse for informasjon om godkjente skoler i de respektive land i Europa.

Søknad om medlemskap sendes NIL på eget søknadsskjema sammen med godkjent kopi av vitnemål.

Søknad om medlemskap på særskilte betingelser

Fagutøvere uten godkjent utdanning kan søke medlemskap på særskilte betingelser. Søkere på særskilte betingelser må ha praksis i faget, minimum 1 1/2 år pr. manglende utdanningsår. Søknaden må vedlegges dokumentasjon på selvstendig utførte arbeider i tillegg til kopi av vitnemål fra utdanning.

Søknader på særskilte betingelser vurderes og godkjennes av NILs opptakskomité og følger kravene til ECIA.

Utarbeidet av European Council of Interior Architects ECIA  ( 2007 )   

Opptak foretas to ganger i året, vår og høst, med søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Opptakskomiteens avgjørelse begrunnes skriftlig. Hvis en søknad avslås har søkeren rett til å kreve saken forelagt styret til endelig avgjørelse.

Veiledning til søkere på særskilt grunnlag / interiørarkitekt

 Søknaden består av tre deler:

1. Utfylt søknadsskjema som lastes ned fra nettsiden 

2. Digital versjon av søknaden (søknadsskjema og dokumentasjon) sendes på epost til nil@nil.no eller på en USB-stikk

3. Printet utgave av søknaden (søknadsskjema og dokumentasjon) sendes i posten eller leveres i Josefines gate 34

I tillegg til utfylt søknadsskjema, må søknaden inneholde dokumentasjon av fagforståelse, eksempler på selvstendig utførte arbeider og kopi av vitnemål fra relevant utdanning. 

 • Legg ved CV med dokumentasjon som viser din relevante utdannelse og yrkeserfaring
 • Legg ved en beskrivelse av områder innen faget du har jobbet med, som viser din forståelse av faget
 • Legg ved relevante prosjekter som viser bredden i de arbeidene du har utført. Du bør dokumenter flere prosjekter
 • Du skal kun vise det du selv har utført, hvis det har vært samarbeid med andre, spesifiser egne oppgaver/ egen rolle i prosjektet (eks. medarbeider, prosjektleder, tekniske tegner, osv.)
 • Du skal kun vedlegge illustrasjoner/bilder av møbler og rom fra egne arbeider presentert i søknaden
 • Formatet bør ikke være større enn A3

Det ønskes eksempler på  

 • Planbearbeiding
 • Møbleringsplaner
 • Belysningsplaner
 • Spesialdesign/ fastinnredning
 • Farge- og materialbruk

Arbeidene legges ved i form av tegninger i plan, snitt/ oppriss, detaljtegninger mm. Gjerne perspektiver. Beskriv arbeidene. Last ned evalueringsskjema som benyttes av opptakskomiteen.

Veiledning til søkere på særskilt grunnlag / møbeldesigner

Søknader på særskilte betingelser vurderes og godkjennes av NILs opptakskomité for møbeldesignere.

 Søknaden består av tre deler:

1. Utfylt søknadsskjema som lastes ned fra nettsiden 

2. Digital versjon av søknaden (søknadsskjema og dokumentasjon) sendes på epost til nil@nil.no eller på en USB-stikk

3. Printet utgave av søknaden (søknadsskjema og dokumentasjon) sendes i posten eller leveres i Josefines gate 34

I tillegg til utfylt søknadsskjema, må søknaden inneholde dokumentasjon av fagforståelse, eksempler på selvstendig utførte arbeider og kopi av vitnemål fra relevant utdanning. 

 • Legg ved CV med dokumentasjon som viser din relevante utdannelse og yrkeserfaring
 • Legg ved en beskrivelse av områder innen faget du har jobbet med, som viser din forståelse av faget
 • Legg ved relevante prosjekter som viser bredden i de arbeidene du har utført. Du bør dokumenter flere prosjekter
 • Du skal kun vise det du selv har utført, hvis det har vært samarbeid med andre, spesifiser egne oppgaver/ egen rolle i prosjektet
 • Du skal kun vedlegge illustrasjoner/bilder av egne prosjekt
 • Formatet bør ikke være større enn A3

Det ønskes eksempler på  

 • Møbler i produksjon
 • Prototyper
 • Tekniske tegninger
 • Spesialdesign/ fastinnredning
 • Farge- og materialbruk

Arbeidene legges ved i form av foto, renderinger, tegninger, detaljtegninger mm. Beskriv arbeidene. Last ned evalueringsskjema (kommer) som benyttes av opptakskomiteen.

 

Formalia

Søknadsfrist 1. februar og 1. september.

Svar sendes ut innen 15. mars og 15. oktober.


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her