Søknadsskjema

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening, NIL, er en interesseorganisasjon for norske interiørarkitekter og møbeldesignere på Masternivå. Organisasjonen har ca 600 medlemmer og skal ivareta felles faglige interesser og bidra til et høyt kvalitetsnivå innen norsk interiørarkitektur og møbeldesign. Medlemskapet er personlig. 

Medlemskap i NIL krever

Mastergrad

A.  At du har Mastergrad i design/interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunsthøgskolen i Oslo, Universitetet i Bergen, Kunst/Musikk/Design (tidl. Kunsthøgskolen i Bergen), Høyskolen Kristiania eller tilsvarende fra høgskole/universitet i andre land.

Se aktuelle læresteder i Norge og Norden.

Oversikt over søsterorganisasjoner i den europeiske hovedorganisasjonen for interiørarkitekter (ECIA), kontakt disse for informasjon om godkjente skoler i de respektive land i Europa.

Søknad om medlemskap sendes NIL via skjemaet nedenfor, sammen med opplastet godkjent kopi av vitnemål.

Søknad om medlemskap på særskilte betingelser

Fagutøvere uten godkjent utdanning kan søke medlemskap på særskilte betingelser. Søkere på særskilte betingelser må ha praksis i faget, minimum 1 1/2 år pr. manglende utdanningsår. Søknaden må vedlegges dokumentasjon på selvstendig utførte arbeider i tillegg til kopi av vitnemål fra utdanning.

Søknader på særskilte betingelser vurderes og godkjennes av NILs opptakskomité og følger kravene til ECIA.

Utarbeidet av European Council of Interior Architects ECIA  ( 2020 )   

Opptakskomiteens avgjørelse begrunnes skriftlig. Hvis en søknad avslås har søkeren rett til å kreve saken forelagt styret til endelig avgjørelse.

Utfyllende veiledning finner du her.

Informasjon om kontingenter finner du her.

Ønsker du ikke å levere elektronisk/ Do you not wish to send an electronic application? 

Privat/ Private
Firma/ Firm
Fagutdanning/ Education
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx zip.