Cadi AS

Cadi ble grunnlagt høsten 2002. Målet er å skape et tverrfaglig kontor der grensene mellom interiør, arkitektur, landskap og grafisk design møtes og forenes.Vi jobber med utforming og oppgradering av nye og eksisterende arealer. Prosjekter varierer i størrelse fra design av møbler til interiørprosjektering av nybygg og rehabiliteringsobjekter.Vi anser hele arbeidsprosessen innenfor design som viktig: fra konsept og idé via research og konstruksjon til ferdig produkt.
Solligata 2 0254 Oslo
Tlf: 23 27 40 40
E-post: eb@cadi.no
Hjemmeside: http://www.cadi.no

Cadi AS tilbyr: