Drammen Videregående Skole

Nye Drammen videregående skole består av sammenslåingen av eksisterende Drammen og Strømsø videregående skoler. Det er en omfattende rehabilitering, ombygning og tilbyggings – prosess over 5 etasjer som har foregått i flere etapper.

Cadi fikk i oppdrag å evaluere det eksisterende inventaret og planløse og beskrive alt av den løse innredningen. De eksisterende møblene var av forskjellig kvalitet og var lite hensiktsmessige for de nye områdene. Det er derfor blitt over 90% av områdene som har fått nytt inventar. Det ble også tegnet noe spesialinnredning. Blant annet fikk kantinen som ligger i hovedinngangen spesialtegnete bord og benker i fiberbetong.

Underveis i prosjektet ble Cadi også engasjert for å utvikle konsept og detaljbeskrivelse av komplett skiltpakke.

Utfordringen og kompleksiteten ved dette bygget besto i å skape en helhet og ryddighet av de mange eksisterende og nye arealer/møbler som skulle flettes sammen.

Vi jobbet mye med farger for å skape en identitet i hver etasje og la mye vekt på felles arealer som både skulle fungere sosialt og for gruppearbeid.

Innflytting har foregått i flere faser, områdenes ferdigstillelsesdato er blitt byttet om underveis. Dette har skapt store utfordringer for leverandører og for brukerne som hele tiden har brukt bygget og flyttet rundt ettersom områder er blitt ferdigstilt. Skolen har nå mange fornøyde elever og ansatte som etter hvert trives i sine nye lokaler og vi ser på befaringer at særlig miljømøblene i vrimlesonene er i meget aktiv bruk som alternative læringsarenaer – akkurat som vi hadde håpet og tenkt.

Kategorier

Prosjektleder

Elin Bashevkin, sivilarkitekt MNAL/interiørarkitekt MNIL

Oppdragsgiver

Buskerud Fylkeskommune

Foto

Espen Grønli
GPP Arkitekter as