Bærum kulturhus, Sandvika

Bærum Kulturhus ble tegnet av Snøhetta, og sto ferdigstilt i 2003. Cadi as ble engasjert i juni 2008 for å utvide kaféen i foajen som følge av nye drivere og endret kafeprofil. Den eksisterende kafeen var for liten for den utvidede bruken, og det ble derfor tegnet en lengre disk med flere funksjoner og større tilberedningsarealet. I tillegg var det et ønske om å dele opp foajen i flere mer intime soner for publikum, både ved hjelp av møbler/romelementer, men også ved bruk av belysning. Rommet under trappen var en utfordring. Det var åpent ned til kjelleren hvor små barn kunne falle ned, og det var registrert tilfeller av personer som har slått hodet i undersiden av trappen.
Problemet ble løst ved å skape funksjonelle romelementer med integrert belysning som rammer inn trappen, samtidig som det skaper flere sittemuligheter. Formen på elementene gjenspeiler noe av byggets irregulære former og belysningen skaper liv i en ellers veldig mørk sone. Den andre sonen for sitteplasser ved vinduene hadde begrenset antall plasser, og man ønsket å øke antallet. Dette ble løst ved å henge en lang, polstret sittebenk på vindusveggen.
Vi valgte å ta utgangspunkt i det eksisterende materialene og fant samsvarende materialer, fargekoder og tekstiler. Dette har ført til at foajen i dag fremstår som et mer innbydende rom.
I 2. etage er det ønskelig å kunne bruke lokalene til ulike utleieformål, alt fra konferanser til bryllup, og det er laget flere møbleringsforslag til dette, samt skjermings-og belysningsforslag. Prosjektet er delt opp i tre faser, hvorav 2 faser er gjennomført. Arbeidet er derfor ikke avsluttet.

  • PROSJEKTANSVARLIG: Elin Bashevkin, sivilarkitekt MNAL/interiørarkitekt MNIL
  • MEDARBEIDER: Frida C. Midttun Finnerud, interiørarkitekt b.hons
  • ARKITEKT: Snøhetta
  • OPPDRAGSGIVER: Bærum Kulturhus
  • FOTOGRAF: Nils Petter Dale / Cadi as
  • STØRRELSE: 550m2
  • FERDIGSTILT: 2009

Kategorier

Prosjektleder

Elin Bashevkin, sivilarkitekt MNAL/interiørarkitekt MNIL

Samarbeidspartner

Snøhetta

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Hjemmeside

Foto

Nils Petter Dale
Cadi as