Hundsund grendesenter, Snarøya

Hundsund Grendesenter består av ungdomsskole, barnehave, idrettsbygg og bygg for den lokale sportsklubben og ble ferdigstilt i 2008.
Vår oppgave som interiørarkitekter har vært å videreføre arkitektens konsept og visjoner. En arkitektur som er stram og nøktern i utrykket.
Dette har i praksis ført til en god balanse mellom fast innredning som er spesialtegnet til bygget, og løs møblering.
Byggets fargeholdning er nøytral, og i stedet for å bruke farger på veggflater o.l. er det kun på spesialmøblene fargene får lov til å dominere.
Elevene er delt i grupper på 60, og hver gruppe har sin base.
I basen skal det kunne undervises i mindre grupper, og med flere grupper fungerende samtidig.
Det har derfor vært en utfordring å skape faste, ryddige rammer med soneinndelinger som svarer til denne undervisningsformen.
Dette er løst ved plassering av faste innredningselementer som elevskap, tenkebokser, samt benker langs vindusvegg med tilhørende store, tunge bord. Dette suppleres av løs møblering som er fleksibel og kan sammenstilles på flere måter.
 

  • PROSJEKTANSVARLIG: Elin Bashevkin, sivilarkitekt MNAL/interiørarkitekt MNIL
  • MEDARBEIDERE: Anne Cecilie Hopstock, interiørarkitekt/møbeldesigner MNIL, Henriette B. Johannsen, interiørarkitekt bfa, Frida C. Midttun Finnerud, interiørarkitekt b.hons og Berit G. Hafredal, interiørkonsulent
  • ARKITEKT: div.A arkitekter as
  • OPPDRAGSGIVER: Bærum Kommune
  • FOTOGRAF: M.Perlmutter / Cadi as

Kategorier

Prosjektleder

Elin Bashevkin, sivilarkitekt MNAL/interiørarkitekt MNIL

Samarbeidspartner

div.A arkitekter as

Oppdragsgiver

Bærum kommune

Hjemmeside

Foto

M.Perlmutter
Cadi as