• Utdanning

Aktuelle læresteder

En interiørarkitekt/møbeldesigner MNIL har minimum 4,5 års fagutdanning (tidligere) eller mastergrad (5 år) fra norsk eller utenlandsk høgskole godkjent av NIL.

Utdanning på Masternivå i Europa, USA og Canada

Informasjonssider, medlemmer i European Council of Interior Architects E-C-I-A 

Utdanning på Masternivå i Norge og Norden

NORGE

Kunsthøgskolen i Oslo
Fakultetet for design
Studieretning interiørarkitektur og møbeldesign
Besøksadresse: Fossveien 24
Postboks 6853 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf.: + 47 22 99 55 00
E-post: khio@khio.no
www.khio.no 

Kunst- og Designhøgskolen i Bergen
Avdeling Design
Møbel- og romdesign/interiørarkitektur
Strømgt. 1, 5015 Bergen
Tlf.: 55 58 73 00
E-post: khib@khib.no
www.khib.no  

DANMARK

Danmarks Designskole
Strandboulevarden 47DK-2100 København Ø, Danmark
Tlf: + 45 35 27 75 00
E-post: kn@dk-designskole.dk
www.dk-designskole.dk 

Arkitektskolen i Aarhus
Nørreport 20, 8000 Aarhus C, Danmark
Tlf: + 45 89 36 00 00
Fax:+ 45 86 13 06 45
http://aarch.dk

FINLAND

Aalto-universitetet
Konstindustriella högskolan
Tavastvägen 135 C, Helsingfors
PB 31000, 00076 Aalto
Finland
Tlf: + 358 9 47 001
E-post: info@taik.fi
www.taik.fi/ 

SVERIGE

Konstfack, Stockholm
LM Ericssons väg 14
126 37 Hâgersten
Tlf: + 46 8 450 41 00
Fax: + 46 8 450 41 29
receptionen@konstfack.se
www.konstfack.se

Høgskolan för Design och Konsthantverk
Göteborg (HDK) Kristinelundsgatan 6-8, 411 37 Göteborg, Sverige
Tlf: + 46 31 773 48 72
Fax: + 46 31 773 48 88
www.hdk.gu.se

 

Utdanning på Bachelornivå i Norge

Kandidater med bachelorgrad i interiør kan søke opptak til masterstudie på andre skoler i Norge eller i utlandet

NORGE

Høyskolen Kristiania
Bachelor interiør
Besøksadresse: Kirkegata 24, 0158 Oslo
Tlf.: + 47 815 68 090
E-post: studier@kristiania.no
www.kristiania.no


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her