• Om NIL

Stipendiatprogram for NILere

Stipendprogrammet for utviklingsarbeid innen design og kunst er en parallell til forskerutdanningene, organisert som doktorgradsprogrammer. Programmet skal sikre design- kunstnerisk utviklingsarbeid på høyeste nivå og skal føre fram til kompetanse som førsteamanuensis. Stipendprogrammet er blant de første innen dette feltet i Europa.

Stipendprogrammet tilbyr kandidater som har avsluttet den høyeste design- og kunstutdanningen innen fagfeltet mulighet for tilsetting i treårig stipendiatstilling. Stipendiaten må være knyttet til en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende design- og kunstutdanninger. Stipendiatene vil samtidig inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget ståsted og faglig spesialisering.

Programmet koordineres av Kunsthøgskolen i Bergen. Mer om programmet kan leses på www.khib.no

Stipendperioden er tre år. Det vil bli rekruttert stipendiater fra hele området av kunstneriske uttrykk - dans, design, film, musikk, teater og visuell kunst. Søknad om opptak til programmet må fremmes i fellesskap mellom søkeren og en av de norske institusjonene som tilbyr én eller flere skapende og/eller utøvende design- og kunstutdanninger.

Stipendiaten foretar tilslutt sin disputas.

Det jobbes nå med at samme tittel som gis doktorgradstipendiater, phd-graden, også skal gis for stipendiater innen design og kunst.

26. mars disputerer Linda Lien, grafisk designer. I nasjonal sammenheng er Linda den første stipendiaten innen visuell kommunikasjon som fullfører stipendiatprogrammet. Prosjektet hennes har tittelen "Nye måtar å finna og formidla visuell stadsidentitet på".

Linda Lien har vært knyttet til Designavdelingene ved KHiB.

 Eli-Kirstin Eide -  23.03.2011


v Annonse

BANNERANNOSER → Annonser her