Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL

Hver dag oppstår små øyeblikk som gjør deg rikere. Lysende sekunder av inspirasjon, flyt og kvalitet. Jeg arbeider for å gi deg flere slike øyeblikk, hver dag

Som interiørarkitekt er jeg opptatt av å se og å forstå en bygnings innvendige liv. Jeg kan hjelpe deg med å utvikle omgivelsene som omgir deg. Hvordan ønsker du å fremstå i møte med andre? Hvordan ønsker du selv å bli møtt? Gjennom grundige forarbeider arbeider jeg helhetlig og systematisk med å tydeliggjøre dine visjoner og verdigrunnlag for å omsette dem i romlige opplevelser. 

Det er viktig for meg at du som oppdragsgiver skal føle deg som en likeverdig part i et viktig samarbeid. Sammen arbeider vi frem visjoner, analyserer ønsker og identifiserer behov. Utviklingen av et hvert prosjekt er en kontinuerlig dialog.

Mitt arbeid er forankret i bevissthet omkring bærekraftighet, sosialt ansvarlig forbruk og inkluderende holdning til alle som ferdes innendørs. Jeg ønsker å forholde meg til tilværelsens konstante endring og utvikling gjennom estetikk og funksjon. 

Jeg arbeider stadig med å knytte til meg ekspertise på fagfelt som utfyller mitt eget. På den måten kan sterke og helhetlige konsepter utvikles, og du kan være sikker på å bli godt tatt vare på.

Atelier Ilsvika, Nedre Ila 39 7018 Trondheim

Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL tilbyr:

Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL ansatte