Multiconsult, Trondheim

Multiconsult Trondheim møtte behovet for å flytte inn i større lokaler for å gi rom for fortsatt vekst. Som utgangspunkt for planleggingen av flyttingen, ønsket ledelsen å undersøke hvordan de kunne utvikle den beste innredningsløsningen for å møte fremtidige utfordringer.

 I samarbeid med Mouversi AS har Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL utviklet og gjennomført et innrednings og møbleringskonsept som legger til rette for utvikling av organisasjonen slik at de bedre kan strekke seg mot sine målsettinger. Arbeidsprosessen har vært strukturert i en trinnvis utvikling for å sikre fremdrift og handlekraft. En grundig kartlegging har dannet basis for analysearbeider, brukermedvirkningsprosesser, utvikling av innredningskonsept, strategier for gjenbruk og nyanskaffelser, planlegging og gjennomføring av flytteprosess, samt avsluttende evalueringer etter innflytting i nye lokaler.

 Mouversi AS og Margrethe Hopmo Interiørarkitekt MNIL har fulgt Multiconsult gjennom alle trinn i prosessen frem til vel overstått oppstartsperiode for 200 arbeidsplasser i nye lokaler.

Kategorier

Prosjektleder

Margrethe Hopmo

Samarbeidspartner

Mouversi AS

Oppdragsgiver

Multiconsult, Trondheim

Foto

Erik Børseth, Synlig design og foto AS