Mercursenteret - møterom

Kjøpesenteret Mercursenteret ligger i en av Trondheims mest profilerte gågate. Senteret har bygget seg en sterk profil på sosiale medier, og henvender seg til en ung og urban kundegruppe.

Kjøpesenterets administrasjon hadde behov for møtefasiliteter som kunne fungere godt for både små møter og større samlinger. Rent visuelt var det viktig at innredningskonseptet signaliserte kjøpesenterets verdier og visuelle identitet. For å i møtekomme behovet for fleksibilitet ble det innrede tre mindre miljøer adskilte med foldedører for å gi ulike rammer for møtevirksomhet. Ved å åpne opp foldedørerne slås tre små rom sammen til et stort møterom. Fargekonsept og formspråk i valg av møbler er forankret i senterets visuelle profil. Innredningskonseptet ble utviklet i samarbeid med Hedda Thomassen i Studio Strek. Utsmykking på vegger er utført av grafisk designer Anette Hammer hos Uredd as.

Prosjektet er omtalt i NILårboken 2012

Kategorier

Prosjektleder

Margrethe Hopmo
Hedda Thomassen

Samarbeidspartner

Studio Strek

Oppdragsgiver

Mercursenteret

Hjemmeside

Foto

Marit Sommervold, Uredd