SiT Kafe Hangaren og CafeSito

Studentsamskipnaden i Trondheim ønsket å forbedre sitt serveringstilbud til studentene på campus. Etter å ha gjennomført forprosjektet ”Hangaren som matsenter og samlingssted for studentene,” ønsket de å få hjelp til å konkretisere ny markedsstrategi til konkrete tjenester og innredningskonsept.

I samarbeid med PWA Produktdesign, lysdesigner Tarje Skjefstad, tekstforfatter Per Steinar Moen og HPD Produktdesign, ble det utviklet et overordnet konsept for design av kafe- og kantinetjenestene samt innredning av spise- og serveringsareal. Gjennom markedsanalyser og brukermedvirkningsprosesser ble det avdekket at fokus måtte være på ulike forventingene og behovene studentene hadde til tilbudet i kantina. I innredningen av spisearealet har det vært viktig å bygge miljøer med ulike kvaliteter for å ivareta de varierte behovene hos studentene. Bruksscenariene spenner bredt fra studentenes individuelle behov for servering, muligheter til å arbeide og møte medstudenter, til store events og presentasjoner for studenter og ansatte ved NTNU.

Universell utforming og logistikk har stått sentralt i utformingen av de romlige forløpene.

Kategorier

Prosjektleder

Margrethe Hopmo

Samarbeidspartner

HPD Produktdesign
Tarje Skjefstad, lysdesigner
PWA Produktdesign
ARC Giraff

Oppdragsgiver

SiT Kafe

Hjemmeside

Foto

Erik Børseth, Synlig design og foto AS