Nytt styre i NIL 2023-2024
President Ragnheidur Björnsdottir. Foto: Trond Myran Reksten

Nytt styre i NIL 2023-2024

Torsdag 20. april avholdt NIL digitalt landsmøte - og nytt sentralstyre ble valgt.

Vi gratulerer og ønsker lykke til;
president Ragnheidur Björnsdottir
nye styremedlemmer Kristine Aassved Storeide og Hallbjørn Kjellson Hognestad 
varamedlem Karoline Løken Helland.

Styremedlemmene Kaja Kosonen Geiran og Karen Naalsund fortsetter som hhv. visepresident og styremedlem.

NIL takker avtroppende president Monica D. Heck for hennes innsats som president de siste fire årene, samt styremedlemmene Fredrik Torsteinsen og Beata Brzoza for deres mangeårige innsats som styremedlemmer i sentralstyret.