OAT-suksess for NIL

Arkitektnytt nr. 11/2016

NIL ble i april 2015 tatt opp som assosiert medlem i OAT.
Vi ble bedt om å bidra med prosjekter i det utvidede programmet, og det gjorde vi virkelig.

Foto fra utstillingen Objekter som bærere av minner:
"Baby dish" signert irske Philip Thomas Rooney.
En tallerken forteller historien om turen fra Bundoran i Irland til Norge.

 

Etter utlysning blant NILs medlemmer, endte NIL med å bidra med to helt forskjellige prosjekter:

Høyskolen Kristiania:     Objekter som bærere av minner
Ralston & Bau:              Tøyen Replanted

Begge prosjektene er forståelige og konkrete, noe som ble tatt godt imot og var kjærkomment i en ellers noe vanskelig tilgjengelig materie. NIL takker Høyskolen Kristiania og Ralston & Bau for godt samarbeid!

 

Prosjekt:
OBJEKTER SOM BÆRERE AV MINNER
Høyskolen Kristiania

"After Belonging utforsker hvilken tilknytning vi har til steder og fellesskap – hvor hører vi egentlig til? Hvilket forhold har vi til tingene vi eier, deler og bytter? Hvordan forvalter vi det som tilhører oss?”

Utstillingen i Baptistkirken viste de 13 beste elevbesvarelsene og synliggjorde objektenes innebygde minner. Objekter kan fortelle vår personlige historie - og skape en identitet som kan bæres gjennom generasjoner. I tillegg til at et objekt kan ha estetisk, funksjonell og økonomisk verdi, kan det også være et bindeledd mellom fortid, nåtid og fremtid.

Som interiørarkitekter er vi opptatt av menneskers forhold til fysiske omgivelser. Rom og personlige eiendeler kan oppfattes som identitetsskapende, men hva er det med disse objektene som skaper tilhørighet og identitet?

Studentene fikk i oppgave å opprette kontakt med et eldre menneske, og gjennom samtaler finne frem til en gjenstand som er - eller har vært viktig for personen. Gjenstanden skal være knyttet til et minne, som for eksempel en viktig handling, en annen person eller en meningsfull begivenhet som har satt spor i denne personens liv.

I tilknytning til emnet Bruksendring og rehabilitering ved studiet Bachelor interiørarkitektur våren 2016, fikk 2. års-studentene anledning til å delta med et bidrag til Oslo Arkitekturtriennale.

Prosjektet var et samarbeid mellom Høyskolen Kristiania og Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Studentarbeidene ble juryert av NIL-medlemmene Aud Dalseg og Randi Kalgraff.

 

STUDENTENE SOM FIKK SINE OPPGAVER VIST I UTSTILLINGEN:

Ingrid Meling Lunde            - Tidsreisen fra skrivesett til  iPad

Nora Haggren                      - Berit og smykkeskrinet

Cathrine Fystro                     - Minnebank

Marie Finstad                      - Sweet Moments

Marie Narum                       - Svigermor og lekebilen

Ada Olrems                          - Blå krakk

Ewelina Garan                     - Kjærlighets brever

Guro Espeskog                     - Ostekjelen

Fredrik Pedersen                  - Spinnerokken

Rikke Cornelia Sulesund       - Huset i Vipesvingen

Philip Thomas Rooney         - Baby dish

Kathrine Holberg Mjøsund    - Vuggen

Ida Ronnback                       - Glohane Terrinen

 

Prosjekt:
TØYEN REPLANTED
Ralston & Bau / IdealLab

Byer er i økende grad mer mangfoldige. Utfordringen med å skape offentlige steder som er levende og tilgjengelige for alle, og har en unik lokal identitet, blir stadig mer kompleks. Ideal Lab-programmet driver forskning gjennom design og tar med dette opp temaet identitet på Tøyen i Oslo.

Siden de fleste steder er befolket av både innfødte og tilflyttede innbyggere, vokser det fram et sterkt behov for å skape en inkluderende lokal identitet for et godt og velfungerende lokalsamfunn. Når man kommer som innflytter til et nytt sted, vekkes behovet for å finne en ny følelse av tilhørighet. Å definere seg kun med nasjonaliteten sin er ikke lenger nok. Vi bor i stadig mindre grad på stedet vi ble født, eller der tidligere slekt kom fra. Folk migrerer inn til byene, og dens innbyggere kan velge hvor og hvordan de ønsker å leve sitt liv. Å skape en felles identitet som gir tilhørighet er en nødvendighet for at innbyggerne virkelig skal føle seg sammenkoblet og trives. Denne nyskapte identiteten vokser ut av felles opplevelser og ved å være i kontinuerlig utvikling.

Samarbeidspartnere i prosjektet var Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Vestre, Bergesenstiftelsen, Deichmanske bibliotek avd. Tøyen og Interkulturelt Museum.


URBAN DESIGN, URBAN PLAN, UTSMYKKING OG INTERVENSJONER AV:

Annelise Bothner-By, MNIL

Elora Brahmachari, MNAL

Philipp von Hase, MNIL

Kneip v. Stian Korntved Ruud og Jørgen Platou Willumsen

Ralston & Bau, MNIL

Kurator: Birgitta Ralston og Alexandre Bau
Urban Gaming: Gabriele Ferri

 

   

Tak over Tøyen
De tre høyblokkene på Tøyen Torg skaper en ikonisk skyline. Deres røffe utseende inspirerte "Tøyen Roofs", som skal skape en type utendørsrom på gateplan. Disse rommene skal skape sosial aktivitet og gi lys på overskyete dager. De er ment å ta tilbake de offentlige stedene og tilrettelegge for allmen bruk av stedene til alle døgnets tider.
Foto: Alexandre Bau

 

ETTER OAT

Ralston & Bau ble invitert til å delta på Pecha Kucha på Arkitekturdagen 2016 for å presentere Tøyen Replanted-prosjektet og vise frem modellene som ble laget.
Tøyenløftet finner Tak over Tøyen interessant, og modellene skal vises på visningssenteret i Koldstadgata 1 på Tøyen.

 

OSLO ARKITEKTURTRIENNALE ( OAT) 2016

  • Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival og arrangeres hvert tredje år i Oslo
  • Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter og publikasjoner skal OAT utfordre fagfeltet, øke bevisstheten hos publikum og inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter
  • Målgruppene er innbyggere og brukere av arkitekturen og byen, fagpersoner, beslutningstakere, internasjonale gjester og media
  • Kuratorene for OAT 2016 ga triennalen navnet After Belonging: A Triennale On Residence, In Residence and the Ways We Stay in Transit
  • I en tid hvor rekordmange mennesker av ulike og ofte prekære grunner befinner seg i transitt, skulle triennalen se på hvor hvordan vi bor, hvordan vi forholder oss til til våre eiendeler og hvordan omgivelsene kan bidra til å hemme eller fremme vår følelse av tilhørighet

 


Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL