NILs fagarrangement og landsmøte 2014:Tverrfaglig inspirasjon og samstemte beslutninger

Arkitektnytt nr. 05/2014

NILs fagarrangement og landsmøte ble avholdt på Quality Hotell Expo på Fornebu lørdag 29. mars. Første del av dagen var satt av til fagarrangement med tverrfaglighet som tema, mens landsmøtet ble avholdt på ettermiddagen med avstemning om Norges Arkitekter som viktigste sak. 

Bærekraftig moro og brukerrettet design

Fagdagens foredragsholderne var engasjert til å snakke om bærekraft, tjenestedesign, møbeldesign og arkitektur. De nederlandske arkitektene Ro Koster og Ad Kil har fått mye internasjonal omtale for sitt vakre broprosjekt Moses Bridge i det vernede naturområdet Fort de Roovere i Nederland. Prosjektet var også et av de arkitektduoen viste frem for de norske interiørarkitektene og møbeldesignerne. Broen er bygget som en usynlig konstruksjon senket ned i vannet i en dike bygget som et opprinnelig forsvarsverk. Ro&Ad’s ambisiøse mål er å gjøre verden vakrere, renere og mer fruktbar - samtidig som de skal ha det gøy med det de driver med. Med stor entusiasme og mye humor viste de eksempler på bærekraftige prosjekter hvor de med nye innfallsvinkler setter positivt fotavtrykk og tilfører ekstra verdi.

Tjenestedesign er et nytt, men svært relevant fagområde for NILs interiørarkitekter og møbeldesignere. Tjenestedesign sørger for et helhetlig tilbud til brukerne av en tjeneste og handler i følge Norsk Designråd om ”å planlegge og organisere mennesker, infrastruktur, kommunikasjon og fysiske komponenter slik at de til sammen får en høyere verdi og kvalitet både for tjenestetilbyder og kunde”. Etter en kort introduksjon av interiørarkitekt MNIL Katharina Styren viste tjenestedesigner og leder for Design for offentlige Tjenester (DOT) på Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo, Kaia Misvær noen interessante eksempler som viste fagdisiplinens relevans for NIL-medlemmene.

Møbeldesigner Niels Gammelgaard jobbet i mange år som produktdesigner for IKEA og har skapt mange vakre hverdagsprodukter som er spredt over hele verden. Han har også samarbeidet med danske og italienske ”high class”-produsenter og delte i sitt foredrag erfaringer med samarbeid med de ulike europeiske og asiatiske produsentene.

 

Arkitekturens verdi og hvordan moderne arbeidsmønster påvirker byutviklingen

Den svenske arkitekten Frida Boström stilte med foredraget ”Arkitekturens verdi”, hentet fra foredragsserien ”Alternative practises” for organisasjonen Kvinnors Byggforum. Boström snakket om hvilke verdier som styrer arkitekturens utgangspunkt og hvilke verdier og forventninger vi har til den ferdige arkitekturen. Hun stilte spørsmål om hvem som definerer disse verdiene. Hva slags språk og retorikk brukes for å presentere og promotere arkitekturprosjekter? Og hva gjør vi hvis vi som arkitekter og designere vil definere egne verdier? Forelesningen ga interessante og tankevekkende spørsmål til ettertanke. 

Den britiske arkitekten Steven Smith teoretiserte også over arkitekturens verdi i fremtiden, nærmere bestemt hvilke argumenter arkitekter og urbanister kan bruke for å rettferdiggjøre bygging av nye hus. Smith ga et historisk tilbakeblikk på arbeidsplassens utforming. Han hevdet at moderne arbeidsmønstre og ny teknologi endrer hvordan vi bruker byen og at vi i fremtiden kommer til å se en mye mer effektiv bruk av eksisterende kontorbygg. Smith stilte som stand-in for arkitekt og kontorinnredningsguru Frank Duffy som dessverre måtte melde sykdomsforfall. Smith er tidligere kollega av Duffy i arkitektkontoret DEGW og driver nå sitt eget kontor Urban Narrative.

Den røde tråden i fagdagen kan kanskje oppsummeres til å være brukerens tilnærming til arkitekturen sett fra ulike synsvinkler. De ulike foredragsholderne greide i hvert fall å løfte oss tilhørere ut av de dagligdagse problemstillingene og gi oss et inspirerende og vidsynt blikk på interiørarkitektur- og møbeldesignfaget. Sånne fagdager ønsker vi oss flere av!

 

Overveldende enighet

Etter lunsj var det tid for landsmøte, og den store spenningen knyttet seg til avstemningen om NILs inntreden i Norges Arkitekter. Styret og daglig leder hadde i år klokelig engasjert NILs advokat som ordstyrer, og møtet ble effektivt ledet med sikker hånd. Landsmøtets agenda ble gjennomgått uten større stridigheter. I forkant av avstemningen ble det en god og nyttig diskusjon om ulike spørsmål knyttet til den nye organisasjonen. Møtedeltakerne var spesielt opptatt av dagens NIL-medlemmers påvirkningsmulighet og hvordan AFAG skal fungere i NA. Spenningen var til  å ta og føle på under opptelling av stemmene, men tilsynelatende uten grunn. Av 143 stemmeberettigede medlemmer var det enstemmighet for at norske interiørarkitekter og møbeldesigneres fremtid ligger i Norges Arkitekter.

 

Kaja Kosonen Geiran

 Interiørarkitekt MNIL