NIL-profil: Tone Grimsrud

NIL-profil: Tone Grimsrud

Arkitektnytt nr. 06/2017

Interiørarkitekt og møbeldesigner MNIL Tone Grimsrud
Arbeidssted: Vippi AS
Firmaet har fra 2009 hatt kontoradresse i «Arkitektbua» i Sætre
Utdanning: SHKS, 1982


Tone Grimsrud AS ble stiftet i desember 1996 og fisjonerte til to selskap i november 2015. Tone Grimsrud AS byttet da navn til Vippi AS og enkeltpersonforetaket Tone Grimsrud Interiør- og arkitekttjenester ble stiftet.

Tone Grimsrud AS (nåværende Vippi AS) jobbet i starten primært med møbeldesign. Firmaet hadde på 1980-tallet utviklet møbelkonseptet "Frontal" som senere ble utviklet videre til spinoffproduktet "Vippi"som ble lansert i 1997 på Københavnmessen. "Vippi" feirer 20-årsjubileum i 2017!

                   

Alle foto: Henrik Lindal, Superduperfoto
           
«Vippi» ble produsert og markedsført av den Norske bedriften Ergosit AS, men etter at Ergosit gikk konkurs i 2001 ble produksjonen flyttet til Bramming Plast Industri i Danmark. Tone Grimsrud AS fikk i den forbindelse tilbake ansvaret for salg og markedsføring - og importerer nå "Vippi" til Norge. Stolen selges via forhandlere i Norge, Sverige, Nederland og Danmark. Navnet "Vippi" er varemerkebeskyttet, og produktet er mønsterbeskyttet i flere land.

Tone Grimsrud ble heltidsansatt i 2001. I tider med stor oppdragsmengde har firmaet samarbeidet med andre interiørarkitektfirmaer og hatt assistent engasjert. Firmaets kompetanse utviklet seg etterhvert, og nå løses både interiør- og ulike arkitektoppgaver. De har jobbet mye med oppgaver som ombygging av eksisterende hus og hytter og har kompetanse i ansvarsrett for byggesøknader i tiltaksklasse 1.

Kurs, studieturer og etterutdanning har vært viktige prioriteringer i alle år. De startet med AutoCad 13 allerede tidlig på 1990-tallet. Programvaren har blitt oppdatert så snart det har kommet nye versjoner, og de sørger for å delta på kurs for å nyttiggjøre seg de nyeste funksjonene og hjelpemidlene. Tone Grimsrud opplever at digitale tegneverktøy gjør samarbeidet med arkitekter og byggherrer mer effektivt. God og presis dialog med alle aktører i et bygge- og innredningsoppdrag er viktig for å få et godt sluttresultat.

           

                 
        

 

Tone Grimsrud har det siste året gått over til å satse 100 % på Vippi AS og har i den forbindelse fått god støtte og hjelp av mentorprogrammet i Kvinner i business (KiB) i Asker og Bærum. KiB er finansiert av næringsrådene i kommunene og Akershus fylke, samt medlemskontingenter og noe egenandel for kursene. KiB synes det er svært interessant at Grimsrud satser på et møbel som forretningsidé. KiB har gitt henne verktøy med tankegang og metoder til å bygge opp forretningen.

Grimsrud har også mottatt noe støtte fra Hurum 2020 som er et omstillingsprosjekt for Hurum, som skal komme bedriftene i distriktet til gode for å skaffe nye arbeidsplasser – etter at Tofte Industrier ble nedlagt.

Vippi AS eies i dag av Tone Grimsrud og hennes to døtre, Ida Grimsrud og Kim Grimsrud. Ida Grimsrud er grafisk designer og har ansvaret for merkevarebygging og det grafiske uttrykket. Kim Grimsrud er sivilingeniør og har ansvaret for inngåtte avtaler og økonomi.  

 

Hvilket/hva slags prosjekt jobber du med nå?

Vippi er hovedfokuset.


Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Jeg har alltid vært opptatt av møbler og var møbelsnekker før jeg begynte på SHKS i 1978.


Har noen internasjonale/nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?

Forbildet er Peter Opsviks Tripp Trapp stol!
Både Peter Opsvik, Terje Ekstrøm, Terje Hope og jeg fikk etter endt utdannelse ett års arbeidsstipend fra Møbelprodusentenes Landsforening og hadde da vår arbeidsplass på Teknologisk Institutt. Arbeidsstipendet ga oss designere mulighet til å tenke fritt og utvikle oss som fagutøvere, samtidig som vi lærte industrien å kjenne.
 

Har du et spesielt forhold til norske produkter?  

Jeg er veldig glad i god design og får en god følelse av kvalitet som varer.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Jeg er veldig fornøyd med at utdanningen ga meg et springbrett og nøkkelen til å utvikle oss i mange retninger. Den var fri og åpen. Når det er sagt, kunne det vært bra å få en innføring i hvordan man skal bygge opp en business. Den kunnskapen har jeg først fått nå i forbindelse med Kvinner i business (KiB) i Asker og Bærum.
 

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?

Jeg føler at jeg faller litt utenfor fordi jeg bor såpass langt unna (Hurum). De gangene jeg deltar, føler jeg at aktivitetene er relevante. Og viktige.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av? 

"Vippi"! Absolutt! Den er fortsatt moderne og høyaktuell. Den er enkel, abstrakt og tidløs, noe jeg stadig får tilbakemeldinger om fra nye kunder.
 

Hvor er faget ditt om 10 år?

Jeg tror at møbeldesign er allemannseie om 10 år. Folk flest er mer bevisste og ønsker å ha kvalitetsmøbler i hjemmene sine.
Jeg tror at alle fagene vil gå mer i hverandre, og at man vil tenke mer tverrfaglig. Det stilles større krav til helheten nå, f.eks. at det grafiske uttrykket på nettsider, emballasje, salgsmateriell osv. samsvarer med kvaliteten på møbeldesignet.
 

Hvor skal NIL være om 10 år?

Jeg synes organisasjonene skal slå seg sammen og danne en felles organisasjon for arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, industridesignere og møbeldesignere. Det er det eneste naturlige.

 
Mona Lise Lien

Daglig leder i NIL