NIL-profil oktober 2013: Bente Irminger

Tverrfaglig arbeid i forkant av Lillehammer-OL 1994 er den direkte foranledningen til at interørarkitekt MNIL Bente Irminger startet Fuggibaggi design i Bergen sammen med grafisk designer Lasse Berntzen.  I tillegg til å være partner i designkontoret  er Irminger førsteamanuensis ved Designavdelingen på Kunst og Designhøyskolen i Bergen.

Hva husker du best av arbeidet med OL-anleggene på Lillehammer?

Det gode, tverrfaglige samarbeidet. Prosjektering av OL-anleggene er jo det første store tverrfaglige prosjektet i Norge.  Jeg ble engasjert som en av seks interiørarkitekter til å jobbe med OL-anleggene og samarbeidet med arkitekter og grafiske designere om utformingen av byggene. Designseksjonen i  LOOCskapte en helhetlig visuell profil for arkitekturen, markedsføringen, produktene og infrastrukturen. Designprogrammet ga et bredt spekter av valgmuligheter for farger, materialer og tekstiler og ga mulighet for mangfold samtidig som det ble en helhet.  Jeg hadde ansvaret for innredningen av pressesenteret,  det Internasjonale radio- og tv-senteret som i dag er en del av Høgskolen på Lillehammer, Håkonshall, Hamar OL-amfi og Hafjelltoppen servicesenter.  I tillegg fikk vi lage pop-up serveringssteder i en gymsal og et parkeringshus.  Her jobbet vi mer med scenografiske effekter og kunne slå oss mer løs. Selv om moten forandrer seg synes jeg byggene vi jobbet med har stått seg godt og tåler tidens tann.

Jeg synes arbeidet var fascinerende og det gikk virkelig opp for meg at det å jobbe tverrfaglig ga en helhet i prosjektene og førte til en sterk visuell identitet. Lasse Bertzen som var ansatt i  LOOCsom grafisk designer og jeg ønsket å jobbe videre på denne måten og startet Fuggibaggi design i Bergen med arkitekter, interiørarkitekter og grafisk designere.

Hva slags prosjekt jobber du med nå?

På Kunst og Designhøyskolen i Bergen jobber jeg med et spennende prosjekt relatert til designerens nye roller i samfunnet og hvordan designtenking kan bidra til endringer, handling og bedre løsninger på ulike samfunnsmessige områder. Designeren blir like mye problemstiller som problemløser. Vi skal snart i gang med et prosjekt der studentene skal se på hvordan et geografisk område med dårlig rykte kan tilføres nye elementer som kan snu en negativ utvikling. Jeg har akkurat vært på studietur til Storbritannia der denne måten å jobbe med design er et satsningsområde. 

På Fuggibaggi jobber jeg nå med en liten kaffebar og en butikk for "kortreist mat".

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?

Jeg tenker at jeg utdannes hele tiden.  Vi er ikke ferdig utdannet når vi er ferdige på skolen.  Alle kommer til å oppleve å savne kunnskap gjennom hele yrkeslivet.

Hvilket av prosjektene du har lagt inn i NIL-basen er du mest stolt av?

Tror det må være  Bybanevognene i Bergen.  Det er et eksempel på et  vellykket tverrfaglig prosjekt ved kontoret.  Konseptet ble skapt gjennom et samarbeid mellom Fuggibaggi design, Cubus arkitekter i Bergen og det danske designkontoretKontrapunkt. Prosjektet ga oss samme opplevelse som  Lillehammer-OL.  Vi hadde et sterkt og godt konsept å forholde oss til og dette ga et helhetlig resultat. Bybanen fikk også Red Dot Award i 2012. Mitt beste råd til dem som skal jobbe med et eventuelt OL i Oslo er nettopp dette: Å se sammenhenger og helhet i designarbeidet.

Hva er din yndlingsduppeditt?

Jeg ville egentlig ikke si min Iphone, men etter å ha vært uten den noen dager på grunn av "kræsj" er den et stor savn,- så derfor....