NIL-profil november 2011: Birgitte Appelong

 Birgitte Appelong har arbeidet som interiørarkitekt siden endt hovedfag ved SHKS i 1991, men var tidligere i år 1 av 6 stipendiater som ble valgt ut av 75 søkere til opptak i Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.   Hun har derfor nylig vendt tilbake til skolebenken og  skal de neste tre årene forske på lys i rom ved Kunsthøgskolen i Oslo.  Birgitte Appelong har drevet egen praksis i 10 år og tidligere jobbet hos Burson Marsteller og Snøhetta.  De siste årene har hun også undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo og Designinstituttet, en forskole for studenter som ønsker å søke seg til kunsthøgskolene.

Hva handler forskningsprosjektet ditt om?
Forskningsprosjektet mitt handler om lys i rom - hvordan skape rom der lys og overflater, herunder farge og materialer, i samklang fremhever stemningen og arkitekturen. Et av rommene jeg skal jobbe med er Kolonnesalen på Jarlsberg Hovedgård. Ved hjelp av lys ønsker jeg blant annet å skape mindre romvolumer i det store rommet.  Målet er at menneskene som bruker rommet skal kunne føle seg vel uansett  om de er en gruppe på 15 eller 150 personer.  Fordi bygget er fredet har jeg ikke mange virkemidler til rådighet og lys er derfor et unikt verktøy. Vi er i et paradigmeskifte når det gjelder endringer i belysningsteknologi.  Glødelampen er borte og LED teknologien er stadig under utvikling.  En utfordring for oss i nordlige strøk er LED-lampens fargegjengivelse.  Med kaldt lys utendørs ønsker vi oss varmt lys innendørs.  Produsentene av lyskilder arbeider på spreng for å utvikle LED med god RA-indeks (fargegjengivelse). Allerede om et halvt år får vi se mange nye spennende produkter på markedet, så får vi håpe at de også klarer å gjøre noe med kostnadsnivået.  

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Jeg har alltid jobbet tverrfaglig i forhold til de andre arkitektfagene og setter veldig pris på det.  I de siste årene har jeg gjennom arbeid med undervisning også samarbeidet med andre fag som pedagogikk og scenografi.  I alt arbeid jeg har holdt på med har mitt faglige fokus vært på overflater, volumer og lysrefleksjoner. 

Har noen prosjekter eller personer  inspirert deg i ditt faglige virke?
Den amerikanske kunstneren James Turrells arbeid med kunstig lys inspirerer meg og spesielt hans perspektiviske lysromvolumer. Et av disse ble for en del år tilbake vist på Samtidsmuseet.  Den japanske arkitekten Tadao Andos bruk av dagslys er fascinerende og hans landsmann Shigeru Ban er interessant i forhold til forskning på materialbruk i konstruksjoner. 

Har du et spesielt forhold til norske produkter?
Med bakgrunn som halvt dansk er jeg nok mer opptatt av nordiske materialer og produkter enn kun det rent norske og ikke minst vårt nordiske dagslys.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Fordi så mange i vårt fag starter for seg selv etter utdannelsen tror jeg vi kunne trengt mer kunnskap om bedriftsøkonomi.

Hva er din yndlingsdings?
Jeg er avhengig av friske, avskårne blomster så svaret er årstidsbestemt. Akkurat nå gjerne en bunt hyasinter i duse pasteller. 

Kaja Geiran