NIL-profil: Monica Døhlie Heck

Arkitektnytt nr. 09/2017
Arbeidssted: 
IARK as, partner, interiørarkitekt MNIL
Utdanning:   
SFB 1990 (Danmarks Designskole
BI Executive Master of Management 2015

Kva slags prosjekt jobber du med nå?
Det er tre prosjekter jeg har lyst til å fremheve:

  • Bibliotekenes Hus ferdigstilles i disse dager i Alf Bjerckesvei 20 i Oslo. Det er oppført av A-Bygg for Fabritius Eiendom. Kontorbygget er over 5 etasjer med lager og logistikk i nederste plan. Det har vært fokusert på å oppnå gode arbeidsforhold og å optimalisere kommunikasjon mellom ansatte i organisasjonen. Målet er i tillegg å skape et aktivt bygg for kunderettet virksomhet for de fem bedriftene som Bibliotekenes Hus består av. Litteratur har vært inspirasjonskilde og essensielt for helhetsgrepet og løsninger.
  • Juridisk Fakultet for UiO er i oppstartsfasen. Byggearbeidene er påbegynt av Veidekke. Bygget ligger rett ved Tullinløkka i Oslo hvor Entra er gårdeier. Vi har samlet informasjon om brukerbehov, er tett opp til å ha landet møbleringsplanene og er på vei inn i avklaringsfasen med helhetsplan, identitet og møbelmeny. Vi opplever å ha et tett og godt samarbeid med MAD som er arkitektene på prosjektet. Dette samarbeidet er viktig for å skape ett bygg med en totalitet og sømløs overgang mellom arkitektur og interiør.
  • Rådhusgaten 5 er et renoverings prosjekt for FRAM Eiendom. Entreprenørselskapet Oslo Byggfornyelse har startet de bygningstekniske arbeidene. SJ Arkitekter, Union og vi er i full gang med å bidra i et godt samarbeid med FRAM Eiendom for å skape det optimale fleksible bygget for fremtidens leietagere. Strukturen for bygget begynner å falle på plass, helhetsgrepet er utarbeidet og leietagere skisseres inn som mulige interessenter.
Jonsvollskvartalet for Sparebanken Vest i Bergen. Plan 1, mingleareal i tilknytning til møtesenteret. 
Foto: Øystein Klakegg


Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?
Jeg opplever at alle faser har sine fascinerende sider i et interiøroppdrag. Kommunikasjon med gårdeier med deres intensjoner for bygget. Avklaringer og fruktbare dialoger med arkitektene. Forventningene og mulighetene leietager ser for seg, i tillegg til å utfordre dem til å tenke gode og fremtidsrettede løsninger. Avklare helhetsgrepet for bygget og brukerne i form av materialitet, kvalitet, design og identitet. Variasjonen av dette i min hverdag gir et godt utgangspunkt til ikke å gå lei av noen av fasene i et prosjekt fra start til slutt.

Har noen internasjonale/ nasjonale prosjekter eller produkter inspirert deg i ditt faglige virke?
Det å hente inspirasjon fra andre fag og prosjekter gir meg energi. Derfor setter jeg stor pris på at vi i IARK AS har studieturer som gjør at vi får mulighet til å besøke bedrifter og samtale med prosjektansvarlige og brukere. Disse befaringene er i Norge så vel i som i utlandet. Den siste studieturen vi hadde var til Dublin hvor vi var på befaring hos blant annet Guinness, Primark, Google og FaceBook. Referanser fra flere av disse besøkene benytter jeg flittig for å formidle uttrykk og detaljer som jeg opplever som inspirerende overfor kollegaer, samarbeidspartnere og kunder.

Har du et spesielt forhold til norske produkter? 
God møbeldesign med håndverk og treverksdetaljer, som blant annet Wegner viste med sammenføyningens kunst i sine møbler, er noe jeg virkelig verdsetter. Her er jeg nok sterk påvirket av studietiden fra Danmark. Fagkunnskapen og detaljeringen er også godt ivaretatt i norsk design, noe blant andre Sven Ivar Dysthe og Torbjørn Afdal så flott har vist. Det er så inspirerende å se hvordan stafettpinnen er tatt videre til dagens møbeldesignere. Her er vi i Norge på vei opp og frem med flere gode designere i bresjen.

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din?
Det jeg så sterkt kan erindre var at vi i studiet ikke kommuniserte på tvers av fagene innen arkitektur. I det daglige som interiørarkitekt ser jeg et sterkt behov for tidlig kommunikasjon mellom arkitekter og interiørarkitekter på tvers av fagdisiplinene. Her oppfordrer jeg til samspill og å skape en arena for dialog og kommunikasjon.

Har du mye kontakt med fagmiljøet? I hvor stor grad opplever du at NILs aktiviteter er relevante for deg?
Kontinuerlig kommunikasjon med fagmiljøet er for meg en nødvendighet for å kunne levere optimale idéer og løsninger i mitt arbeide. Det at jeg nå har gått inn i NIL-styret ser jeg som en mulighet for min kommunikasjon med bransjen, og håper jeg med dette kommer i kontakt med enda flere spennende utøvere innen vårt fagmiljø.

Hvilket av prosjektene dine er du mest stolt av?
Jonsvollskvartalet for Sparebanken Vest i Bergen er jeg mest stolt av akkurat nå. Bygget stod ferdig i siste halvår 2015, er på 20.000 kvadratmeter og rommer 800 arbeidsplasser. Dette er et godt gjennomarbeidet prosjekt, i tråd med intensjonene til SPV «Kraftsenter for finanseliten på Vestlandet». Arkitektgruppen Cubus og vi har kommunisert, diskutert og utfordret hverandre, og vi har sammen bidratt med SPV til å skape et bygg som vi alle er stolte av.

Jonsvollskvartalet for Sparebanken Vest i Bergen. Atriets grunnplan med mingelareal og møtesenter.
Foto: Øystein Klakegg


Hvor er faget ditt om 10 år?
Teknologien er i en stormende utvikling, denne påvirker mulighetene vi som interiørarkitekter har for å finne nye løsninger i prosjektene fremover. Infrastruktur, fleksibilitet og hurtig endring vil være i en smeltedigel med det unike, det egenartede.
Så må vi i enda større grad fokusere på hvordan vi kan benytte profil, gjenbruk og materialvalg som en fordel i miljøaspektet. Trender endrer seg, og vi må sørge for at vi gir kundene det som kreves slik at deres løsning har optimal levetid til deres bruk og behov.

Hvor skal NIL være om 10 år?
NIL er endelig i en skjønn forening med NAL, NLA og NID. Vi er alle styrket og bærer vår tittel med integritet og stolthet. Samarbeidet mellom oss fungerer, og vi vet at prosjektene bærer frukt av deling av viten og hverandres kompetanse. Vi kan også tillegge lysdesign, interaksjonsdesign og akustikere i rekken som kan bidra. Alle med mastergrad ser det som naturlig å være medlem i foreningen.

 

Mona Lise Lien
Daglig leder i NIL