NIL-profil mars 2014: Interiørarkitektene er med i Arkitektbedriftenes AY igjen

AY (arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse) er utviklet av Arkitektbedriftene som et hjelpemiddel for å beskrive arbeid arkitektfagene kan utføre i de ulike fasene i et prosjekt. AY har tidligere vært utgitt i papirutgave som hefter for de ulike arkitektdisiplinene, med et eget AY-hefte for Interiørprosjektering, sist revidert i 2003.  En elektronisk versjon av AY ble lansert i 2010.

- Vi hadde den gangen ikke ressurser til å digitalisere ytelsene knyttet til interiørprosjektering, forteller kvalitetssjef og ansvarlig for AY i Arkitektbedriftene Geir Egil Paulsen. - Disse kommer nå med igjen i et eget kapittel i den nye versjonen,

Arkitektbedriftene ønsker at AY skal være et komplett hjelpemiddel for beskrivelse av alle former og kombinasjoner av arkitektytelser. - Den nye versjonen av AY er rett rundt hjørnet, forteller Paulsen.  - Vi har bearbeidet ytelsesbeskrivelsene i samarbeid med alle arkitektfagene inkludert interiørarkitektene, og lanserer en revidert versjon i løpet av våren 2014.  NIL er også gitt tilgang til en testversjon av AY. Arkitektbedriftene vil gjennomgå og innarbeide eventuelle kommentarer fra NIL før AY10 sendes ut til brukerne i løpet av våren.

To av bidragsytere for interiørarkitektfaget har vært interiørakitektene og NIL-medlemmene Hanne Arvik fra Metropolis Arkitektur & Design AS og Elisabeth Paus fra IARK. Arvik forteller at det har vært en god prosess.  -Vi håper dette skal bli et godt bidrag til å definere de forskjellige arkitektytelser som det er behov for i det enkelte byggeprosjekt. - Det kan også bli et nyttig verktøy for å avklare grensesnittet mellom de forskjellige arkitektdisiplinene, sier hun.

Ytelsesbeskrivelsen er tilgjengelig for alle, ikke bare Arkitektbedriftenes medlemmer. – Alle brukere vil kunne tilpasse AY til sitt sin bruk og sine tilpassede ytelser, forteller Paulsen. – Den nettbaserte løsningen gir blant annet mulighet til å lage forskjellige bedriftsmaler tilpasset prosjektene man jobber med.

Ytelsesbeskrivelsen benyttes pr. i dag først og fremst som et verktøy for Arkitektbedriftenes medlemmer for å kunne definere arkitektytelsene som tilbys i ulike stadier i prosjekter. - AY er et godt hjelpemiddel for presisering av arkitektdisiplinenes arbeidsomfang og – innhold, sier Paulsen. –AY kan derfor benyttes som grunnlag for utforming av arkitektfagenes kontrakter mot oppdragsgivere.

Han forteller at Arkitektbedriftene ønsker at AY i større grad enn i dag skal brukes av både offentlig og private bestillere av arkitekttjenester. – Noen kommuner har gått til anskaffelse av AY, men vi er usikre på i hvor stor grad den benyttes. Vi skulle gjerne sett at det ble henvist til AY i langt flere Doffin-utlysninger for arkitekttjenester uansett hvilken fagdisiplin det gjelder.

Paulsen opplyser om at AY ikke har formell status som bransjestandard.  - Vi kan ikke pålegge noen å benytte ytelsesbeskrivelsen, men vi ønsker at AY skal være et godt hjelpemiddel for arkitekter og bestillere av arkitekttjenester, for å beskrive arkitektfagenes arbeid på en best mulig måte. Han håper flere oppdragsgivere etter hvert vil benytte den arkitektfaglige ytelsesbeskrivelsen og ønsker et krafttak fra hele arkitektnæringen for bedre anskaffelser av arkitekttjenester. – Her har vi en jobb å gjøre. Vi må sammen bidra til at entreprenører, offentlige oppdragsgivere og andre bestillere anskaffer arkitekter til sine prosjekter på en skikkelig måte.

 

Kaja Kosonen Geiran

Interiørarkitekt MNIL