NIL-profil mars 2013: Bjørg Aabø

Bjørg Aabø har som interiørarkitekt i snart 30 år formet store og små bygg med energisk omtanke for de arkitektoniske grepene og de viktige detaljene. Hos Snøhetta arbeider hun med nasjonale og internasjonale prosjekter i tverrfaglig samarbeid med de andre arkitektdisplinene.  

Hva slags prosjekter jobber du med nå?

To kulturprosjekter på hver sin side av skalaen. Et i Saudi-Arabia på 100.000m2 og et i Norge på 1000m2. Det i Saudi, som vi har jobbet med siden 2008 på ukjent budsjett, skal stå ferdig tidligst 2014. Det i Norge startet i desember 2012 på et uhyre stramt budsjett og skal åpne i juli 2014. De er begge ekstremer og derfor utfordrende.

Hvilke sider ved faget setter du mest pris på å jobbe med?

Alle! Jeg er opptatt av at interiør og møbler skal være en uløselig del av arkitekturverket. Det er ikke tilfeldig hvilke farger, materialer eller stoler vi velger. Rommene og deres innhold må forstås både funksjonelt og kontekstuelt, - både innenfra og utenfra. Liker også å komme nært på de vi tegner for. Interiørarkitektens særskilte rolle i byggeprosessen er ofte den som holder brukerne i hånden helt til de flytter inn.

Hos Snøhetta samarbeider alle arkitekturdisiplinene fra første stund. Ofte har vi også med kunstnere. Vi har nå samlet oss om begrepet «transposisjonering». Kanskje først og fremst et feiende ord, men inspirerende i den forstand at det gir alle frihet til å innta en annen posisjon i prosessen enn vi tradisjonelt har. Som interiørarkitekt kan jeg gjerne mene noe om landskapsutformingen. Jeg er ingen ekspert, men det åpner for å tenke bredere, særlig i konseptutviklingsfasen.

Har noen internasjonale prosjekter inspirert deg i ditt faglige virke?

All arkitektur som har et sterkt og kompromissløst forhold til tomt, hovedidé og materialvalg. Er veldig svak for det stramme som også har tekstur og frodighet. Frank Lloyd Wrights Falling Water og Pierre Chareaus Maison de Verre var fantastiske opplevelser. Konsekvens og vilje i alle detaljer samt et bevisst forhold til innredning og møbler. Vil også trekke fram stolene til Hans Wegner. I dem kan alle konstruksjonens lover avleses uten at form og funksjon er kompromittert.  

Når du tenker tilbake – hva burde det vært mer av i utdanningen din? 

Det eneste jeg har savnet i blant er mer teori og historie. Gjennom mange år som sensor og gjestelærer på Kunsthøgskolen ser jeg at den akademiske tilnærmingen til faget vårt har mer fokus i dag og kan bidra til større tyngde i møte med andre faggrupper og oppdragsgivere. Studentene trenes på å forankre og begrunne sine valg. I ettertid ser jeg på mine år ved SHKS som en lekende og utforskende periode med en bred innføring i faget. Den dagen jeg startet min første faglige jobb begynte fordypningen.

I hvor stor grad opplever du at NIL’s aktiviteter er relevante for deg?

I 2006 arrangerte NIL kurset "Moderne arkitekturteori" under to unge arkitekters dyktige ledelse. Det var et utrolig morsomt og lærerikt halvår med lesing og diskusjoner som satte vårt fag inn i en sammenheng. Dette skulle jeg gjerne sett gjentatt slik at flere fikk sjansen. Minner om at det var tenkt en del 2.…

Hva er din yndlingsdings?

Helt klart de bøkene jeg til enhver tid har i veska og som gjør at jeg aldri har et kjedelig øyeblikk. Her må selv den uunnværlige iPhonen min vike.