NIL-profil mars 2012: Kristin Sæterhaug

Kristin Sæterhaug utdannet seg til interiørarkitekt og møbeldesigner ved SHKS i Oslo, og jobbet hos Andersen og Flåte Interiørarkitekter AS i 6 år før hun flyttet hjem til Trondheim og nå jobber som eneste interiørarkitekt hos Eggen Arkitekter AS.  Med erfaring fra både et rent interiørarkitektkontor og som interiørarkitekt ansatt ved et arkitektkontor, mener hun den største forskjellen ligger i muligheten til å påvirke prosjektets helhetlige løsning.

 

Hvilket prosjekt jobber du med nå?

Kontoret vant en konkurranse om Åsveien skole  og jeg er som interiørarkitekt en del av et team på 4 personer fra kontoret som jobber med dette prosjektet.  Vi er nå i skisseprosjektstadiet og bearbeider planene i forhold til brukerbehov.  Det er spennende å være med å forme prosjektet helt fra starten i plantegningsfasen hvor romforløp faller på plass og de store linjene trekkes.   Jeg syns denne delen av faget er givende å jobbe med. Når vi jobber sammen i team på tvers av fagdisiplinene har vi muligheten til å utforme konsept for materialholdning og designelementer for både byggets eksteriør og interiør ut fra en helhetstankegang.

Hva er den største forskjellen mellom å jobbe på et rent interiørarkitektkontor og som interiørarkitekt på et arkitektkontor?  

Den store fordelen ved å jobbe på et arkitektkontor er nettopp større tverrfaglighet og muligheten til å bidra til å forme prosjektet på et tidlig stadium.  Som interiørarkitekt engasjert i arbeid med et bygg andre arkitekter har tegnet, kommer vi som faggruppe ofte for sent inn i prosjektet til å kunne påvirke byggets funksjoner.  Som en del av et tverrfaglig arkitektteam kommer jeg veldig godt inn i prosjektene og har større påvirkningskraft i forhold til å skape gode funksjonelle og møblerbare rom.  Det er også ofte en lønnsmessig fordel å være ansatt på et arkitektkontor.  Mange arkitektkontor følger AFAGs anbefalte lønnsnivå og tariffavtaler og interiørarkitekter stiller på lik linje som arkitekter.  Rene interiørarkitektkontor tilbyr ofte ikke de samme betingelsene. Jeg savner imidlertid det tette samarbeidet innenfor samme faggruppe som jeg opplevde hos Andersen og Flåte interiørarkitekter AS.  Vi kunne i større grad dra nytte av hverandres kompetanse.  Oppdragene var mer variert både i størrelse og type og vi hadde muligheten til å jobbe mer konseptuelt og detaljert og kanskje med en mer kreativ vinkling på prosjektene.

Synes du at du får du brukt hele din kompetanse i prosjektene du jobber med?

Ja, selv om jeg nok har brukt litt tid på å finne min plass på kontoret.  Jeg synes  etterhvert jeg har oppnådd mer forståelse for interiørarkitektkompetansen og hva jeg kan bidra med i teamarbeidet.   Fordi jeg er involvert i alle prosjektets stadier har jeg lært mye og fått større forståelse for hele byggeprosessen.  Jeg har også  økt DAK-kompetansen enormt. 

Har du et spesielt forhold til norske produkter? 

Kontoret jobber mye med offentlige prosjekter og regelverket for offentlige anskaffelser gir oss ikke mulighet til å beskrive spesifikke produkter.  Vi kan derfor ikke favorisere norske produkter. Jeg benytter imidlertid ofte norske ulltekstiler med høy kvalitet og lang levetid. 

Hva er din yndlingsduppeditt? 

Min Nespressomaskin.

Kaja Geiran