NIL-profil mai 2012: Cathrine Edwards

Cathrine Edwards er partner i interiørarkitektkontoret Anyplace.  Kontoret har gjort mange oppdrag med innredning av boliger for private oppdragsgivere, men opplever at denne type oppdrag er utfordrende i forhold til tidsbruk. 

Hva slags type boligprosjekter har du jobbet med? 

Både nybygg og rehabiliteringsprosjekter i svært varierende størrelser og typer.  Vi har jobbet mye for alminnelige folk med alminnelig inntekt og jeg utfordres mer som fagperson når oppgaven er å få mye ut av et begrenset budsjett.  Noen ganger trenger imidlertid de som kontakter oss heller en interiørkonsulent til å gi råd om farger eller liknende og da råder vi dem til heller å velge den tjenesten. 

Hva er den største utfordringen med å jobbe med innredning av boliger?

Den største utfordringen er kanskje tid. Det å imøtekomme oppdragsgivernes ønsker om å treffes utenom deres egen arbeidstid fører til mye overtidsjobbing og er vanskelig når vi har flere prosjekter på en gang. Vi sliter med å sette grenser for egen privat tid.  Det er også ofte vanskelig å få gehør for tidsforbruket og få betalt for alle timene vi jobber. Vi ønsker jo at prosjektet skal bli bra og strekker oss kanskje litt for langt.  Det kan noen ganger også være utfordrende å komme så tett på kunden som vi gjør med private oppdragsgivere. Vi pleier å fleipe med at vi kommer ned i truseskuffen deres og i situasjoner der oppdragsgiverne er uenige om løsningen blir vi meglere i parforhold.  Vi opplever imidlertid ofte at vi kan være til hjelp.  Vi kan gi saklige råd for valgene de skal ta basert på vår kunnskap. I private oppdrag er det sjelden engasjert en byggeleder og vi opplever stadig at vi får oppgaven med å koordinere de ulike tekniske fagene i prosjektet.  Det fører også til at det er oss oppdragsgiveren tar kontakt med til alle døgnets tider uansett hvilket fag henvendelsen gjelder.

På den positive siden blir vi godt kjent med menneskene vi jobber for og de blir ofte faste kunder.  I de private prosjektene får vi også lov til å tegne spesialløsninger for møbler og innredninger.  Jeg synes det er synd at disse produktene som regel forblir one-off’s. Møbelprodusentene burde være mer klar over at vi som interiørarkitekter sitter vi på førstehånds informasjon om hva kundene ønsker.

Hvor henter du inspirasjon til boligprosjekter? 

Det kan være fra reiser, hotellopphold, restauranter eller så enkelt som en farge på en kopp.  Samarbeidet med oppdragsgiver starter alltid med et innledende møte der vi ”tømmer” oppdragsgiverne for info.  Noen stiller uforberedt, mens andre har tykke utklippsbøker. Vi mener selv vi er gode på å ”lese” kunden, men det kan være utfordrende at oppdragsgiverne er ensartete.  De leser de samme magasinene og reiser de samme stedene.  Vi er derfor opptatt av å finne egne løsninger til hver kunde.

Hva er din yndlingsduppeditt? 

Min mann, Kristian. Han er arkitekt og min sparringspartner. Vi har dessuten pusset og opp flyttet inn i 6 leiligheter sammen!

Kaja Geiran